افعال با قاعده | Regular verbs

حسین آذری

عبارات had better و it's time

قواعد had better و it’s time

در این مقاله به عبارات had better و it’s time اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. بهتر است کاری را انجام بدهم = پیشنهاد میشه که این کار رو انجام بدی. اگر انجام ندم، مشکل یا خطری پیش خواهد آمد.

0
بیشتر بخوانید
who that which grammar

آشنایی با relative clause با کلمات who، that و which

بندهای فرعی شامل عنصری میباشد که تفسیر آن توسط یک نسخه مقدماتی ارائه می شود و بند فرعی به آن از لحاظ دستوری وابسطه است. کلمه clause به معنای بخشی از جمله هست و به ما می گوید که منظور گوینه چه شخص یا چه چیزی است.

0
بیشتر بخوانید
enemad-logo