آشنایی با relative clause

الف. به این مثال ها توجه کنید:

زنی که در خانه کناری زندگی می کند پزشک است.

کلمه clause به معنای بخشی از جمله هست. یک relative clause به ما می گوید که منظور گوینه چه شخص یا چه چیزی است:

  * The woman who lives next door …

(‘who lives next door’ tells us which woman)

زنی که در خانه کناری زندگی می کند….

  * People who live in London …

(‘who live in London’ tells us what kind of people)

مردمی که در لندن زندگی می کنند….

از کلمه who در relative clause زمانی استفاده می کنیم که در مورد افراد (و نه اشیاء) صحبت می کنیم. از who به جای he/she/they استفاده می کنیم:

  the woman–she lives next door–is a doctor

  -> The woman who lives next door is a doctor.

زنی که در خانه کناری زندگی می کند پزشک است.

relative clause

  we know a lot of people–they live in London

  -> We know a lot of people who live in London.

ما افراد زیادی را میشناسیم که در لندن زندگی می کنند.

  * An architect is someone who designs buildings.

معمار کسی است که طراحی ساختمان انجام می دهد.

  * What was the name of the man who lent you the money?

اسم مردی که پول را بهت قرض داد چه بود؟

  * Anyone who wants to do the exam must enter before next Friday.

هرکس که بخواهد در آزمون شرکت کند باید تا قبل از جمعه بعد ثبت نام کند.

به جای who میتوان از کلمه that نیز استفاده کرد:

relative clause

  * The man that lives next door is very friendly.

مردی که در همسایگی ما زندگی میکند خیلی صمیمی است.

آشنایی با relative clause

اما برخی مواقع برای افراد تنها می توان از who استفاده کرد و استفاده از that مجاز نیست.

ب. وقتی در مورد اشیاء صحبت می کنیم، از that یا which استفاده می کنیم:

  where is the cheese? – it was in the fridge

 -> Where is the cheese that was in the fridge?

 -> Where is the cheese which was in the fridge?

پنیری که در یخچال بود کجاست؟

  * I don’t like stories that have unhappy endings.

(or … stories which have …)

از داستان هایی که پایان غم انگیزی دارند خوشم نمی آید.

  * Barbara works for a company that makes washing machines

. (or … a company which makes…)

باربارا برای شرکتی کار می کند که ماشین لباسشویی تولید می کند.

  * The machine that broke down has now been repaired. (or The machine which broke down …)

ماشینی که خراب شده بود الان تعمیر شده است.

استقاده از that معمول تر از which است ولی بعضی مواقع مجبوریم از which استفاده کنیم.

ج. نمی توان در جملاتی شبیه این از what استفاده کرد:

  *. Everything that happened was my fault.

(not ‘Everything what happened…’)

هرچیزی که اتفاق افتاد تقصیر من بود.

What = ‘the thing(s) that’;

چیز یا چیزهایی که

  * What happened was my fault.

(=the thing that happened)

چیزی که اتفاق افتاد تقصیر من بود.

د. به خاطر داشته باشید که در relative clause به جای he/she/it از who/that/which استفاده می کنیم. بنابراین میگیم:

relative clause

  * Do you know the woman who lives next door? (not ‘…the woman she lives next door’)

زنی که در خانه کناری زندگی می کند را میشناسی؟

مثال های بیشتر در اینجا

برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه به ضورت آنلاین وصرفه جویی در وقت اینجا رو کلیک کنید

موفق باشید