آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

آموزش گرامر زبان انگلیسی ، باید به گونه‌ای باشد که زبان آموز تا حد زیادی، به طور مستقیم با آن درگیر نشود و از ابتدای آموزش، با فرمول های سنگین و عجیب و غریب آن برخورد نکند بلکه در خلال آموزش های دیگر با آن آشنا بشود. گرامر وقتی معنا پیدا می‌کند که مقدار زمان مشخصی در معرض آن زبان قرار گرفته باشید.

پس از یادگیری مقدار مشخصی از زبان انگلیسی است که یادگیری گرامر معنا پیدا می‌کند، پس از آن شما می‌توانید دانش خود در زبان انگلیسی را با نگارش درست به کار ببرید و در این زبان کاملا حرفه‌ای به نظر برسید. در این بخش نکات گرامری مهم و کاربردی را به اصولی‌ترین شکل ممکن برای شما تدارک دیده‌ایم.

سرفصل های گرامر زبان انگلیسی

بررسی زمان حال استمراری، زمان حال ساده ،  گذشته ساده و گذشته استمراری به همراه مثال و نکات مورد نیاز آن.

حال کامل، حال کامل استمراری، حال کامل ساده، حال کامل سوالی، ترکیب حال کامل و گذشته، کاربردهای for- since- when – how long ، گذشته کامل، گذشته کامل استمراری، کاربرد have و have got و Used to .

کاربرد فعل حال ساده برای آینده، کاربرد going to ، کاربرد Will و Shall، کاربرد Will و Going to، کاربرد When و If برای زمان آینده، تفاوت Will be doing  با Will have done .

کاربرد Can Could و Be able to برای زمان حال، گذشته Could doCould have done، حالت امری Must – Can’t، کاربرد may – might ، have to – must to و منفی آنها، کاربرد Should، کاربرد Would، کاربرد Can / Could / Would به صورت پرسشی.

بررسی جملات شرطی Conditional Sentences با If نوع صفر، نوع اول، دوم و سوم.

انواع کاربرد Wish در جملات آرزویی، تفاوت Wish و Hope. تفاوت Wish و Hypothesis (فرضیه). 

گرامر کامل جملات مجهول، مباحث مجهولی is done / was done، کاربرد be / been / being done، کاربرد have something done ، کاربرد it is said that / supposed to 

Reported speech یا نقل قول ها در دو بخش مستقیم و غیر مستقیم به همراه مثال.

حالت کلی جملات پرسشی، کاربرد پرسش تاییدی یا Question tags، کاربرد افعال کمکی در جملات مختلف پرسشی. 

افعال با to  و ing، کاربرد Prefer / Would rather، کاربرد do / doing، کاربرد to / for / so that، کاربرد حروف اضافه و صفات با ing و to، کاربرد فعل + مفعول + to، ساختار be/ get used to .

اسامی قابل شمارش، اسامی غیر قابل شمارش، اسامی قابل شمارش همراه با a/an/ some، a/an و the، حرف تعریف The، اسم ها با و بدون the، اسامی جمع و مفرد.

تعریف ضمایر ملکی، کاربرد there it، کاربردهای some – any، no/none/any/nothing/ nobody، تفاوت بین much/many/little/a lot/ few/ plenty و موارد استفاده، کاربرد all/every/whole، استفاده از each – ever در جملات.

 

تعریف و کاربرد عبارات who/ that/ which، whose/ whom/ where، کاربرد جملات توضیحی، عبارات توصیفی مختوم به ed/ing

صفاتی که به ing یا ed ختم می‌شوند، ترتیب و نحوه قرارگیری صفات در جملات توصیفی.  صفات تفصیلی و قیاسی .

انواع قید ها، ارتباط بین قید ها و صفت ها، کاربرد های so و such در جملات، کاربرد enough و too و مکان قرارگیری قید ها. 

حروف ربط، کلماتی که ربط دهنده کلمات، عبارات (یعنی گروهی از کلمات) و یا جمله‌ها می‌باشند. که در سه دسته ی هم پایه، غیر هم پایه و دوتایی هستند. کاربرد Like – As – Although – Unless – while & …

برای بیان رابطه بین دو کلمه در زبان انگلیسی از حروف اضافه استفاده میشوند کاربرد آنها در قالب زمان مکان و تاریخ در ارتباط با افعال و صفات و قید ها

افعال دو قسمتی یا عبارتی که از ترکیب فعل با حروف اضافه یا قید تشکیل میشوند. نحوه استفاده از این افعال.

افعال با قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و مجهول (قسمت دوم و سوم) آنها با اضافه شدن ed به آخر آنها ساخته میشوند.

افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌گیرد. یعنی شکل گذشته و سوم آنها در بیشتر مواقع با فعل تفاوت دارد.

در این بخش نکات گرامری زبان انگلیسی برای زبان آموزان سطح basic در یک فایل صوتی ۶ دقیقه به همراه توضیح و تمرین آموزش داده شده است.

در این بخش نکات گرامری زبان انگلیسی برای زبان آموزان سطح intermediate در یک فایل صوتی ۶ دقیقه به همراه توضیح و تمرین آموزش داده شده است.

در این بخش نکات گرامری زبان انگلیسی برای زبان آموزان سطح upper intermediate  در قالب یک ویدیوی ۶ دقیقه ای به همراه توضیح و تمرین آموزش داده شده است.

در این بخش نکات گرامری به ساده ترین شکل ممکن به همراه تمرین های جالب برای کودکان آموزش داده شده است.

enemad-logo