در این مقاله سعی داریم انواع عبارت موصولی بخش دوم را برای شما بیان کنیم .

اگر بخش اول انواع عبارات موصولی را مطالعه نکرده‌اید روی لینک کلیک کنید.

الف) استفاده از حرف اضافه با whom و which

در عبارت موصولی، می‌توان قبل whom (برای افراد) و which (برای اشیاء) از یک حرف اضافه استفاده کرد. بنابراین، می‌تونین بگین:

  to whom/with whom/about which/for which etc.

آقای کارتر، که دیشب باهاش تلفنی صحبت کردم، خیلی به طرح ما علاقه‌منده   Mr Carter, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan
خوشبختانه یک نقشه با خودمون داشتیم، که بدون اون حتما گم می‌شدیم.   Fortunately we had a map, without which we would have got lost
انواع عبارت موصولی بخش دوم ( Relative Clause) | برنامه ریزی

در انگلیسی روزمره، معمولا حرف اضافه رو قبل از فعل relative clause استفاده می‌کنیم. وقتی این کار رو می‌کنیم، معمولا برای افراد به جای whom از who استفاده می‌کنیم:

این آقای کارتر هست، که داشتم در موردشون باهات صحبت می کردم.  This is Mr Carter, who I was telling you about
دیروز از شهر موزه بازدید کردیم، که تا حالا هیچوقت ندیده بودم.  Yesterday we visited the City Museum, which I’d never been to before

ب) استفاده از all of/most of با whom/which

به این مثال‌ها توجه کنید:

ماری سه برادر دارد که همشون متاهل هستند.  Mary has three brothers, all of whom are married
(one sentence)
Mary has three brothers. All of them are married
( two sentences)
از من سوال های زیادی پرسیدن که اکثرشون رو نمیتونستم جواب بدم. They asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer
(one sentence)
They asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them
(two sentences)

به همین صورت، می‌تونین بگین:

که هیچ کدامشان (افراد)  “none of/neither of/any of/either of + whom “people
که هیچ کدامشان (اشیاء)   “none of/neither of/any of/either of +which “things
که بعضی هایشان (اشیاء)   “some of/many of/much of/(a) few of +”which things
که بعضی هایشان (افراد)   “some of/many of/much of/(a) few of whom “people
که هردوی آن‌ها (افراد)   (both of/half of/each of/one of/two of (etc
“whom people” +
که هردوی آن‌ها (اشیاء)   (both of/half of/each of/one of/two of (etc
which things+
تام سه تا کت رو امتحان کرد که هیچ کدومشون اندازش نبودن.   Tom tried on three jackets, none of which fitted him
دو تا مرد، که هیچ کدومشون رو قبلا ندیده بودم، وارد دفتر کارم شدند.   Two men, neither of whom I had ever seen before, came into my office
اونا سه تا ماشین دارن که دوتاشو هیچ وقت استفاده نمی‌کنن.   They’ve got three cars, two of which they never use
اون دوستای زیادی داره که با اکثرشون مدرسه می‌رفته.   Sue has a lot of friends, many of whom she was at school with

ج) کاربرد which

این مثال‌ها را مطالعه کنید:

جیم در آزمون رانندگی قبول شد، که باعث تعجب و شگفتی همه شد.   Jim passed his driving test, which surprised everybody. (relative clause
(1 sentence
  Jim passed his driving test. This surprised everybody
(2 sentences)

در این مثال کلمه which به معنای “این واقعیت که اون در آزمون رانندگی قبول شد” هست. در جمله های این چنینی باید از which (و نه what) استفاده کنیم:

شیلا نمی‌تونست به مهمونی بیاد، که خیلی حیف بود.   Sheila couldn’t come to the party, which was a pity. False=what was a pity
هوا خیلی خوب بود، که اصلا انتظارشو نداشتیم.   The weather was very good, which we hadn’t expected. False=what we hadn’t

امیدوارم مقاله انواع عبارت موصولی بخش دوم برایتان مفید بوده باشد .

برای خواندن دیگر گرامرها اینجا کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.