کاربرد can,could,would

الف. از کسی بخواهیم که کاری انجام دهد (درخواست)
معمولا از can یا could استفاده می کنیم تا از کسی بخواهیم کاری را انجام دهد:

ممکنه چند لحظه صبر کنید لطفا؟ ?Can you wait a moment, please
?or Could you wait a moment, please
لیز، میشه یک لطفی کنی در حقم؟ ?Liz, can you do me a favor
ببخشید، میشه بگین چطور می‌تونم برسم به فرودگاه؟ Excuse me, could you tell me how to get to the airport
ممکنه کمکم کنین؟ ?I wonder if you could help me

معمولا از ساختار ? …do you think (you) could استفاده می کنیم (در این ساختار معمولا از can استفاده نمیشه)

  Do you think you could lend me some money until next week?

فکر می‌کنی بتونی یکم پول تا هفته بعد بهم قرض بدی؟

همچنین از will و would استفاده می کنیم تا از کسی بخواهیم کاری رو انجام بده:

لیز، میشه یک لطفی در حقم بکنی؟ ? Liz, will you do me a favor
میشه ساکت باشی؟ دارم سعی می‌کنم تمرکز کنم.   Would you please be quiet? I’m trying to concentrate
کاربرد can,could,would | دارم تمرکز می کنم

ب. چیزی خواستن
برای خواستن چیزی، از ?…Can I have یا ?…Could I have استفاده می‌کنیم:

(در مغازه) می‌تونم این کارت پستال‌ها رو داشته باشم لطفا؟  in a shop) Can I have these postcards, please)
(در حین غذا خوردن) میشه نمک رو داشته باشم لطفا؟ (during a meal )Could I have the salt, please

ساختار ?…May I have نیز ممکنه اما کمتر استفاده میشه:

می‌تونم این کارت پستال‌ها رو داشته باشم لطفا؟ ?May I have these postcards, please

ج. اجازه گرفتن و دادن
برای اجازه گرفتن برای انجام کاری، از can، could یا may استفاده می‌کنیم:

(پشت تلفن) سلام، می‌تونم با تام صحبت کنم لطفا؟ ?on the phone) Hello, can I speak to Tom, please)
میشه از تلفنتون استفاده کنم؟  ‘Could I use your phone?’ ‘Yes, of course’
فکر می‌کنی بتونم دوچرختو قرض بگیرم؟ ?Do you think I could borrow your bike
میشه بیام داخل؟ بله، لطفا بفرمایید. ‘May I come in?’ ‘Yes, please do’

برای اجازه دادن، از can یا may استفاده می‌کنیم:

میتونی از تلفن استفاده کنی.  You can use the phone. or You may use the phone
  • کلمه may رسمی‌تر و غیر رایج تر از can یا could است.

د. پیشنهاد انجام کاری دادن
برای دادن پیشنهاد انجام کار، بعضی وقت هااز ?…Can I استفاده می‌کنیم:

می‌تونم یک فنجان چایی براتون بیارم؟ بله، ممنون میشم.  ‘Can I get you a cup of coffee?’ ‘Yes, that would be very nice’
کاربرد can,could,would | می‌تونم یک فنجان چایی براتون بیارم؟ بله، ممنون میشم.
ممکنه کمکتون کنم؟ نه، ممنون. خودم انجامش میدم.   Can I help you?No, it’s all right. I can manage
  • برای دادن پیشنهاد انجام کار همچنین می‌تونیم از …I’ll استفاده کنیم.
خسته به نظر میرسی. واست یک فنجان چایی میارم.   You look tired. I’ll get you a cup of coffee

ه. پیشنهاد دادن و دعوت کردن
برای پیشنهاد دادن یا دعوت کردن از ?…Would you like استفاده می‌کنیم:

یک فنجان قهوه میل داری؟ بله، لطفا.  Would you like a cup of coffee?Yes, please
می‌خوای فردا غروب بیای برای شام؟ بله، با کمال میل.  Would you like to come to dinner tomorrow evening?Yes, I’d love to
  • عبارت …I’d like یک روش محترمانه برای درخواست چیزی است:
تمایل دارم اطلاعاتی درباره هتل‌ها کسب کنم لطفا. at a tourist information office I’d like some information about hotels, please
تمایل دارم این کت رو امتحان کنم لطفا. in a shop I’d like to try on this jacket, please

کاربرد can,could,would رو مسلط شدید؟ توی کامنت‌ها نظرتون رو بگید.

برای شرکت در دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتراینجا کلیک کنید.