پادکست BBC شماره ۲۴۰- Is a door just a door

رسانه24Talk

پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۸- Wireless furniture for phones

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۸ درباره عمر باتری موبایل و تکنولوژی جدید بی سیم برای شارژ موبایل صحبت میکنه. این پادکست همراه با کلمات و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۷ -Saving China’s elephants

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۷ سلام با دویست و سی و هفتمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۶ – Life without music

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۶ سلام با دویست و سی و ششمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۵ -The story behind coffee

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۵ سلام با دویست و سی و پنجمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۴ – The sun

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۴ سلام با دویست و سی و چهارمین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۳ – The three-parent baby

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۳ سلام با دویست و سی و سومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 247 - The wonder of blood

پادکست BBC شماره ۲۳۲ – A threat to London’s artwork

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۳۲ سلام با دویست و سی و دومین سری از پادکست‌های BBC 6 Minute English در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره اینکه آیا می‌شود از روی چشمان به شخصیت یک نفر پی برد؟ صحبت میشه. یافته اصلی در مطالعه دانشمندان این است که می توان فقط به حرکات چشم نگاه کرد و سپس چیزی در مورد شخصیت آنها حدس زد. قبل از مطالعه آنها ، به هیچ وجه مشخص نبود که آیا این امر می تواند…

0
بیشتر بخوانید