دو فعل همراه هم در انگلیسی(بخش دوم) Verb + ing or to (try/need/help)

مسعود یاوری

آموزش گرامر ING

دو فعل همراه هم در انگلیسی(بخش دوم) Verb + ing or to (try/need/help)

زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه گاهی اوقات در انگلیسی پیش میاد که دو فعل رو همراه هم به کار ببریم. توی این مقاله این ساختار رو براتون کاملاتوضیح دادیم و نحوه کاربردش به همراه کلی مثال رو براتون آوردیم

0
بیشتر بخوانید