کاربرد To, At, In, Into به همراه افعال مختلف و در جملات متنوع را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

به یاد داشته باشید که در اکثر مواقع افعال …/go/ come/ travel به همراه حرف اضافه To برای بیان رفتن به جایی و یا حضور در رخدادی به کار می‌روند:

Go to China, go back to Italy, return to London, welcome somebody to a place, go to bed,

go to the bank, go to the concert, come to my house, be taken to hospital, be sent to prison,

دوستات کی بر میگردن به ایتالیا؟ drive to the airport, when are you friends going back to Italy
(not going back in Italy)
به کشورمون خوش آمدید! Welcome to our country
(not welcome in)
 کاربرد To At In Into | به کشورمون خوش آمدید!

و به همین شکل برای سفر رفتن از To استفاده می‌کنیم:

A journey to, a visit to, a trip to, on my way to …

از سفرت به پاریس لذت بردی؟ (از بازدید باغ وحش لذت بردی؟) Did you enjoy your trip to Paris
(or your visit to the zoo)

به مقایسه  To (برای بیان حرکت) و In/ At (برای بیان مکان) دقت کنید:

دارن به فرانسه میرن اما آنها در فرانسه زندگی میکنن. They are going to France BUT They live in France
می‌تونی به مهمونی بیای؟ اما تو را در پارتی خواهم دید. Can you come to the party? BUT I’ll see you at the party

به یاد داشته باشید که میگیم Get to a place اما Arrive in/at somewhere :

چه موقع به لندن رسیدید؟ What time did you get to London
 یک هفته پیش رسیدند لندن/ اسپانیا. (برای شهرها وکشورها arrive in ) They arrived in London/ in Spain a week ago
کی به هتل رسیدند؟ (برای مکانها، ساختمانها و رخدادها arrive at ) When did they arrive at the hotel

و برای عبارت Home به یاد داشته باشید که:

Go home, come home, get home, arrive home, on the way home etc.
(بدون حرف اضافه)

خیلی خسته‌ام. بیا بریم خونه. I’m tired. Let’s go home
(not go to home)

به استفاده‌های حرف اضافه Into به همراه افعال حرکتی (get, go, etc.) دقت کنید:

در رو باز کردم، وارد اتاق شدم و نشستم. I opened the door, went into the room and sat down
پرنده ای پرواز کنان از پنجره آشپزخانه به داخل آمد. A bird flew into the kitchen through the window
هر ماه حقوقم مستقیما به حسابم واریز میشه. Every month, my salary is paid directly into my bank account

اما برای Put گاها از حرف اضافه In هم میشه استفاده کرد:

نامه رو خوندم و بعد دوباره گذاشتمش توی پاکت. I read the letter and put it back in the envelope

و متضاد Into همینطور که می‌دونید Out of هستش:

سوار ماشین شد و رفت. She got into the car and drove away
برای قطار، هواپیما و اتوبوس از Get on/off استفاده می‌کنیم: She got out of the car and went into a shop
سوار قطار شد و دیگه هیچ وقت ندیدمش. She got on the bus and I never saw her again
کاربرد To At In Into | سوار قطار شد و دیگه هیچ وقت ندیدمش.

مقاله کاربرد To At In Into و دیگر مقاله‌های گرامر توسط اساتید مجرب آکادمی آموزش آنلاین ۲۴talk تالیف شده است.

مثال‌های بیشتر