عبارت used to be برای بیان عادات و چیزهایی که برای ما به صورت روال درآمده اند به کار می‌رود.

عبارت used to be

به جملات زیر دقت کنید:

او به رانندگی در سمت چپ عادت نداشت. (مثلا در انگلستان)   She wasn’t used to driving on the left
اما بعد از تمرین و ممارست زیاد بعد از سالها به این قضیه عادت کرد:   But after a lot of practice, driving on the left became less strange

: So

او به رانندگی در سمت چپ عادت دارد. She is used to driving on the left.

وقتی که از عبارت is used to استفاده می کنیم معنیش این هست که چیزی برامون جدید نیست و بهش عادت داریم:

Frank lives alone. He doesn’t mind this because he has lived alone for 15 years. He is used to it. He is used to living alone.  

فرانک تنها زندگی می کنه. با این قضیه مشکلی نداره چون ۱۵ سال که تنها زندگی کرده. بهش عادت داره. به تنهایی زندگی کردن عادت داره.

حالا به مثال‌های زیر دقت کنید:

چند تا کفش جدید خریدم. اولاش یجوری بود چون بهشون عادت نداشتم. I bought some new shoes. They felt a bit strange at first because I wasn’t used to them.
آپارتمان جدید ما تو یه خیابون خیلی شلوغه. انتظارم اینه که ما به این شلوغی عادت خواهیم کرد، اما در حال حاضر سروصداش خیلی آزار دهنده است. Our new flat is on a very busy street. I expect we’ll get used to the noise, but at the moment it’s very disturbing.

همینطور که می بینید عبارت got used to رو واسه موقعیت‌هایی به کار می بریم که در مورد عادی شدن چیزی صحبت می کنیم. ( عادت نداشتیم ولی عادت کردیم یا خواهیم کرد)

عبارت used to be

توجه داشته باشید که بعد از get/ be used to از مصدر با to استفاده نمی کنیم:

به رانندگی کردن در سمت چپ عادت داره. She is used to driving on the left. (not ‘she is used to drive’)

To که بعد از Used قرار میگیره نشانه مصدر (شکل ساده فعل) نیست، بلکه حرف اضافه است. به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

فرانک به تنها زندگی کردن عادت داره. Frank is used to living alone. (not ‘Frank is used to live’)
جین مجبور بود که به رانندگی در سمت چپ عادت کند. Jane had to get used to driving on the left. (not ‘get used to drive’)

به تفاوت I am used to doing something (be/get used to)   و I used to  توجه کنید،

:I am used to (doing) something = something isn’t strange or new for me

به آب و هوای این کشور عادت دارم. I am used to the weather in this country

اما:

  I used to do something = I did something regularly in the past but no longer do it

قبلا با ماشین سر کار میرفتم، اما این روزا معمولا با دوچرخه سرکار میرم. I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike

امیدوارم مقاله عبارت used to be برای شما مفید واقع شده باشد . برای خواندن مقالات بیشتر به آکادمی اموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید