حالت مجهول افعال در زبان انگلیسی یکی از حالت های کاربردی هستش. توی این حالت بر خلاف حالت معلوم، کار یا عملی که انجام میشه اهمیت داره و اینکه چه کسی و یا چه چیزی باعث انجام اون کار شده مهم نیست و یا اهمیت کمتری داره. بنابراین یا کننده کار در جمله نمیاد و یا در آخر جمله به کمک ساختاری که خواهیم گفت میاد.

به مثال زیر توجه کنید:

این خانه در سال ۱۹۶۱ ساخته شده This house was built in 1961

حالا جملات معلوم و مجهول زیر رو با هم مقایسه کنید:

کسی این خانه را در سال ۱۹۶۱ ساخته. (جمله ای معلوم است) Somebody built this house in 1961
این خانه در سال ۱۹۶۱ ساخته شده. (جمله ای مجهول است) This house was built in 1961

زمانی که از فعل معلوم استفاده می‌کنیم درباره ی اینکه فاعل چه کاری انجام میده حرف می‌زنیم.

مثال:

پدربزرگم ساختمان ساز بود. او این خانه را در سال ۱۹۶۱ ساخت My grandfather was a builder. He built this house in 1961
کمپانی بزرگی است. این کمپانی ۲۰۰ نفر را استخدام کرده lt’s a big company. lt employs two hundred people

زمانی که از فعل مجهول استفاده می‌کنیم توضیح می‌دهیم که چه اتفاقی برای سوژه افتاده.

این خانه چقدر قدمت دارد؟ در سال ۱۹۶۱ ساخته شده How old is this house? lt was built in 1961
200 نفر توسط کمپانی استخدام شده اند Two hundred people are employed by the company

زمانی که از فعل مجهول استفاده می کنیم، اینکه چه کسی یا چه چیزی منجر به انجام عمل شده ناشناخته یا بی‌اهمیت است.

پول زیادی در این سرقت دزدیده شده. (کسی آن را دزدیده ولی ما نمی دانیم چه کسی) A lot of money was stolen in the robbery. somebody stole it, but we don’t know who
این اتاق هر روز تمیز می شود؟ (کسی آن را تمیز می کند اما اهمیت ندارد چه کسی) Is this room cleaned every day?does somebody clean it?- it ‘s not important who

اگر بخواهیم بگوییم چه چیزی یا چه کسی منجر به عمل شده از by  استفاده می‌کنیم.

این خانه توسط پدربزرگم ساخته شده This house was built by my grandfather
دویست نفر توسط کمپانی استخدام شده‌اند Two hundred people are employed by the company

فرمول جمله‌ی مجهول: فرم مجهول + شکل سوم فعل

به فرم های مجهول و معلوم در زمان های حال ساده و گذشته ی ساده دقت کنید:

حال ساده:

معلوم  کسی هر روز این اتاق را تمیز می‌کند Somebody cleans this room everyday
مجهول  این اتاق هر روز تمیز می‌شود This room is cleaned everyday

    مثال:

خیلی از تصادف ها از بی‌دقتی در رانندگی ناشی می‌شوند Many accidents are caused by careless driving
من معمولا به مهمانی‌ها دعوت نمی‌شوم I’m not invited to parties very often
این کلمه چگونه تلفظ می‌شود ?How is this word pronounced
حالت مجهول افعال در زبان انگلیسی

گذشته ی ساده

معلوم کسی دیروز این اتاق را تمیز کرده Somebody cleaned this room yesterday
مجهول این اتاق دیروز تمیز شده This room was cleaned yesterday

مثال:

ما وسط شب با صدای بلندی از خواب بیدار شدیم We were woken up by a loud noise during the night
به مهمونی رفتی؟ نه، من دعوت نبودم Did you go to the party? No, I wasn’t invited
چقدر پول در سرقت دزدیده شد؟ How much money was stolen in the robbery

مرکز آموزش آنلاین زبان انگلیسی ۲۴talk به کمک دوره های آنلاین این امکان رو به شما میده که دیگه نیاز نباشه وقتتون رو توی ترافیک و شلوغی شهر تلف کنید تا به کلاستون برسید. اینجا به شما این امکان داده میشه هر زمان و ساعتی که دوست دارید انتخاب کنید تا توی این تایم استاد به صورت آنلاین به شما زبان انگلیسی رو آموزش بده. همچنین می‌تونید برای خوندن مقاله های بیشتر به سایت ما سر بزنید.

امیدواریم مقاله ” حالت مجهول افعال در زبان انگلیسی ” براتون مفید بوده باشه. برای خوندن مقاله های بیشتر می‌تونید به سایت آکادمی آنلاین ۲۴talk سر بزنید.