حروف ربط – Conjunctions

آموزش گرامر زبان انگلیسی

حروف ربط - Conjunctions

حروف ربط در انگلیسی یا conjunctions کلماتی هستند که ربط دهنده کلمه‌های دیگر، و یا عبارات (یعنی گروهی از کلمات) و یا جمله‌ها می‌باشند.

enemad-logo