قید‌ها – Adverbs

آموزش گرامر زبان انگلیسی

قید‌ها - Adverbs

در زبان انگلیسی، کاربرد قید این است که به کمک آن می‌توان کلمه را بهتر توصیف کرد. در این بخش قیدهارا به صورت کامل و جامع آمورش خواهید دید.

enemad-logo