حروف تعریف اسم – Articles And Nouns

آموزش گرامر زبان انگلیسی

حروف تعریف اسم – Articles And Nouns

حرف تعریف اسم، کلمات یا علائم کوچکی مانند a/an/the هستند که با اسم ها استفاده می‌شوند تا شمار یا قطعیت آن‌ها را مشخص کنند. این اسم ها به دو صورت قابل شمارش و غیرقابل شمارش هستند.

اسامی قابل شمارش را به دو صورت جمع و مفرد می‌توان به کار برد اما اسامی غیرقابل شمارش قابلیت جمع بسته شدن را ندارند و همیشه به صورت مفرد به کار می‌روند.

enemad-logo