نقل قول ها – Reported Speech

آموزش گرامر زبان انگلیسی

نقل قول ها – Reported Speech

در زبان انگلیسی، برای اینکه بخواهیم از شخص دیگه‌ای نقل کنیم، به دو طریق می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. در مقالات زیر راه و روش درست نقل قول به دو طریق رو براتون توضیح داده‌ایم:

enemad-logo