جملات مجهول – Passive Voice

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر جملات مجهول - Passiv Voice

جملات مجهول – Passive Voice در زبان انگلیسی جملاتی هستند که فاعل آن ها به دلایل مختلفی از جمله حذف شده یا به دلیل اینکه اهمیت آن از مفعول جمله کمتر بوده به آخر جمله فرستاده شده است. 

ساختار مجهول در زبان انگلیسی کاربردهای گوناگونی دارد و به چند دلیل ممکن است ترجیح دهیم به جای جمله ای معلوم (که فاعلش معلوم است) از جمله مجهول استفاده کنیم. مثلا وقتی که می خواهیم تمرکز جمله را از فاعل به مفعول تغییر دهیم یا وقتی عامل انجام فعل ناشناخته یا بی اهمیت یا بدیهی یا آدم ها به طور کلی است. 

در این بخش با گرامر جملات مجهول – Passive Voice به طور کامل آشنا می شوید. 

enemad-logo