آموزش گرامر افعال با ing یا to

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر افعال با ing یا to

در این بخش به طور کامل در مورد افعالی که با ing یا to می‌آیند به طور کامل توضیح داده‌ایم. در حالت کلی وقتی از دو فعل همزمان در جمله استفاده کنیم، فعل دوم یا همراه با ing  و یا به صورت مصدر با to می‌آید.

enemad-logo