آموزش گرامر زمان آینده – Future

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زمان آینده - Future

در زبان انگلیسی، زمان آینده چهار حالت کلی دارد: 

آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری. 

در کنار این چهار زمان، ساختارهای دیگری نیز هستند که برای توصیف عملی در آینده به کار برده می شوند مانند زمان حال استمراری و حال ساده، going to، کاربرد  When و If، بیان اجبار در آینده (Future Obligation) و آینده نزدیک (about to). 

در این بخش با هر کدام از این مباحث به طور مفصل و به همراه تمرین و پاسخ آشنا می شوید. (مطالب این صفحه به روز رسانی میشود.)

enemad-logo