زمان حال کامل و گذشته – Present Perfect And Past

آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال کامل و گذشته – Present Perfect And Past

در گرامر زبان انگلیسی از زمان حال کامل برای توضیح اتفاقاتی استفاده می‌شود که در گذشته، قبل از اتفاقی در همان زمان، اتفاق افتاده است(گذشته در گذشته) و در زبان فارسی به صورت ماضی بعید ترجمه می‌شوند. برای یادگیری کامل این زمان به لیست زیر مراجعه کنید:

enemad-logo