گرامر برای کودکان

آموزش گرامر زبان انگلیسی

گرامر برای کودکان

در بخش گرامر برای کودکان سعی شده مهم ترین نکات گرامری برای صحیح صحبت کردن به ساده ترین و جالب ترین صورت ممکن برای کودکان آموزش داده شود. این مطالب گرامری شامل صفات، قیدها، حروف تعریف، صفات برتری و عالی، زمان ها و ده ها مورد دیگر است. هر بخش هم شامل توضیحات، مثال ها و تمرینات به همراه جواب است تا فرایند یادگیری گرامر را برای کودکان تا جایی که ممکن است ساده و سریع کند. 

enemad-logo