کاربرد افعال may و might

افعال may و might می‌توانند به صورت منفی،سوالی و مثبت نیز استفاده شوند و کاربرد های زیادی دارند وبه‌ صورت ساده، مستمر و کامل استفاده می‌شود و کاربرد عمده این دو فعل برای آینده است.

کاربرد افعال may  و might

مثال:

هنوز تصمیم نگرفتم تعطیلات کجا برم. ممکنه برم ایرلند. I haven’t decided yet where to spend my holidays. I may go to Ireland. perhaps I will go to Ireland
میری بیرون با خودت چتر ببر. ممکنه بعدا بارون بیاد. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later. perhaps it will rain
اتوبوس همیشه به موقع نمی‌رسه. ممکنه مجبور باشیم چند دقیقه ای صبر کنیم. The bus doesn’t always come on time. We might have to wait a few minutes. perhaps we will have to wait
umbrella

شکل منفی این افعال may not و might not هست.

سالی ممکنه نیاد به مهمونی امشب. حالش زیاد خوب نیست.   Sally may not come to the party tonight. She isn’t well. ( perhaps she will not come)
احتمالا جمعه جلسه ای نداشته باشیم چونکه مدیر مریض شده. There might not be a meeting on Friday because the director is ill. ( perhaps there will not be a meeting)
کاربرد افعال may و might

معمولا فرقی نداره که از may استفاده کنیم یا might:

ممکنه برم ایرلند. I may go to Ireland. یا I might go to Ireland.
جین ممکنه بتونه کمکت کنه. Jane might be able to help you. یا Jane may be able to help you.

اما وقتی موقعیتی که ازش صحبت می‌کنیم غیر واقعی یا خیالی باشه فقط از might استفاده می‌کنیم.

  * If I knew them better, I might invite them to dinner.
(The situation here is not real because I don’t know them very well, so I’m not going to invite them. ‘May’ is not possible in this example.)

اگر باهاشون آشنایی بیشتری داشتم، ممکن بود برای شام دعوتشون کنم.

حالت استمراری این افعال نیز وجود دارد: may/might be ~ing

در مثال های زیر این ساختار را با فرم  will be ~ing مقایسه می‌کنیم:

ساعت ۸ زنگ نزن. اون موقع در حال تماشای فوتبال از تلویزیون خواهم بود. Don’t phone at 8.30. I’ll be watching the football on television.
ساعت ۸ زنگ نزن. ممکنه در حال تماشای فوتبال باشم. Don’t phone at 8.30. I might be watching (or I may be watching) the football on television. ( perhaps I’ll be watching it)
کاربرد افعال may و might

ما همچنین از may/might be ~ing برای بیان برنامه ممکن استفاده می‌کنی. این مثال ها رو مقایسه کنین:

ماه جولای دارم میرم ایرلند (قطعی) I’m going to Ireland in July. (for sure)
احتمال داره ماه جولای برم ایرلند (ممکنه) I may be going (or I might be going) to Ireland in July. (possible)

ساختارهای might as well/may as well

به این مثال‌ها توجه کنید:

هلن و کلر همین الان از اتوبوس جا موندن. اتوبوس ها هر یک ساعت حرکت می‌کنن.   Helen and Clare have just missed the bus. The buses run every hour.
هلن: حالا چی‌کارکنم؟ پیاده برم؟ Helen: What shall we do? Shall we walk?
کلر: این کار هم میتونیم انجام بدیم. روز قشنگیه ئ نمی خوام یک ساعت اینجا منتظر بمونم.   Clare: We might as well. It’s a nice day and I don’t want to wait here for an hour.
تمرین و کاربرد افعال may  و might

 

  ‘(We) might as well do something’= (We) should do something because there is nothing better to do and there is no reason not to do it.

 You can also say ‘may as well’.

کاربرد افعال may  و might

  * The buses are so expensive these days, you might as well get a taxi. (taxis are just as good, no more expensive)

این روزها هزینه اتوبوس خیلی بالاست، می‌تونی به جاش با تاکسی بری (یعنی قیمت تاکسی هم همون قدره، گرون تر از اتوبوس نیست.)

کاربرد افعال may و might