در این مقاله قصد داریم به کاربرد های some و any و a lot of که یکی از مباحث مهم در گرامر زبان انگلیسی است بپردازیم.

استفاده از some و any و a lot of :

  Some, any و a lot of   برای اسامی جمع قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شوند.

Some در جملات مثبت استفاده می شود

مثال:

تعدادی سیب وجود دارد   There are some apples
مقداری شیر وجود دارد There is some milk

استثنا: some   در جملات پرسشی فقط در حالت پیشنهاد یا در خواست استفاده می شود.

 کاربرد های some و any و  a lot of

مثال:

سیب میخواهید؟ ?would you like some apples
میتونم براتون مقداری شیر بیارم؟ ?Can I get you some soup
مقداری پنیر میخوام .I would like some cheese
میتونم کمی قهوه بخورم؟ ?Could I have some coffee

Any در جملات منفی به معنی عدم وجود چیزی استفاده می شود ودر جملات سوالی  برای اطلاع از وجود چیزی استفاده می شود

مثال:

آیا گوجه در یخچال داریم؟ ?Are there any tomatoes in the fridge
آیا در یخچال شیر دارم؟ ?Is there any milk in the bottle
 در یخچال پرتقال نداریم There aren’t any oranges in the kitchen
در ظرف اصلا شکر نداریم There isn’t any sugar in the box

A lot of  برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می شود و به معنی این است که تعداد یا مقدار زیادی از چیزی موجود است

 کاربرد های some و any و  a lot of

مثال:

مقدار زیای شکر در ظرف وجود دارد there is a lot of sugar in the box
تعداد زیادی پرتقال در یخچال وجود د ارد There are a lot of oranges in the fridge

A lot of  در جملات سوالی, مثبت, و منفی استفاده می شود

مثال:

تعداد زیادی کتاب در کتابخانه وجود دارد there are a lot of books in the library
تعداد زیادی کتاب در کتابخانه وجود ندارد There aren’t a lot of books in the library
آیا تعداد زیادی کتاب در کتابخانه وجود دارد؟ ?Are there a lot of books in the library
مقدار زیادی کار برای انجام دادن هست There is a lot of work to do
کار زیادی برای انجام دادن نیست .There isn’t a lot of work to do
آیا مقدار زیادی کار برای انجام دادن هست؟ ?Is there a lot of work to do

امیدوارم مقاله کاربرد های some و any و a lot of برای شما عزیزان مفید واقع شود .
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صحفه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.