آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۸ : توصیف تعطیلاتتان

آیلتس

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۷: توصیف وسیله مهم

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۷ توصیف وسیله ایه که برای شما مهمه. به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید
آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره 62

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۲: تغییر مثبت در زندگی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۱ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۲ توصیف یک تغییر مثبت در زندگی تان هست. به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید