آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۷۶ :توصیف یادگیری چیز مفید

آیلتس

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره 75 : توصیف رویداد ورزشی

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۷۵ :توصیف رویداد ورزشی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۷۵ توصیف رویداد ورزشی است که در آن شرکت کردید. به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۷۳: توصیف کشور خارجی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۱ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۷۳ توصیف کشور خارجیه که قصد دیدنش را دارید. به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید

آزمون دولینگو Duolingo و تبدیل نمره به آیلتس و تافل ۲۰۲۰

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه آزمون دولینگو Duolingo آزمون آنلاین و جایگزینی برای آیلتس و تافله. در اینجا با جزییات کامل این آزمون و تبدیل نمره به آیلتس و تافل آشنا میشی.

0
بیشتر بخوانید

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۹ : توصیف مرکز خرید

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۶۹ توصیف مرکز خریدیه که بیشتر اوقات می روید . به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید