امروز می خواهم در مورد کاربرد used to صحبت کنم. البته به دو ساختار بسیار مهم دیگر یعنی be used to و get used to هم اشاره خواهم کرد. هر چند سه ساختار در used to مشترکند، از لحاظ معنی و حالت گرامری کلمه بعدشان با هم فرق هایی دارند. چیزی که در گرامر بسیار اهمیت دارد یادگیری کاربرد چیزهایی است که یاد می‌گیرید. بنابراین من همیشه تمرکز ویژه ای در بیان کاربرد ساختارهایی که درس می دهم دارم. بدون دانستن کاربرد، گرامر معنی ندارد. با این مقدمه، برویم سراغ کاربرد used to و دو ساختار هم خانواده اش.

کاربرد used to بیل گیتس

کاربرد used to:

– برای بیان کاری که در گذشته به‌طور مرتب انجام می دادیم (عادت داشتیم) بکار می رود.

– برای بیان حقایقی در زمان گذشته

حالت فعل بعد از used to:

– بعد از used to فعل به‌صورت مصدر بدون to می آید.

بعنوان مثالی از اولین کاربرد used to، اگر بخواهیم بگوییم: “برادرم قبلاً سیگار می کشید” و منظورمان این باشد که الان دیگر سیگار نمی کشد، می توانیم بگوییم:My brother used to smoke.

کاربرد used to

یعنی بدون اینکه اشاره ای به اینکه حالا دیگر سیگار نمی کشد بکنیم used to منظورمان را خواهد رساند. یا به مثال های زیر نگاه کنید:

من به این مهد کودک می رفتم. (الان دیگر نمی روم)

used to go to this kindergarten.

من در تهران زندگی می کردم. (الان زندگی نمی کنم)

 I used to live in Tehran.

هرسه مثال بالا در مورد عادتی در زمان گذشته (کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می دادیم)حرف می زنند. به عنوان مثالی از کاربرد used to برای بیان حقایق در زمان گذشته به جمله زیر دقت کنید:

این ساختمان قبلاً یک مدرسه بود:

This building used to be a school.

be used to

کاربرد be used to :

این عبارت زمانی بکار می رود که می خواهیم بگوییم با چیزی یا انجام کاری در زمان گذشته آشنایی داریم.

حالت فعل بعد از be used to :

بعد از be used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم استفاده کنید.

مثال:

من به ترافیک سنگین عادت دارم.

کاربرد Used to

am used to heavy traffic.

من به زندگی در شهر بزرگ عادت دارم.

am used to living in a big city.

من به هوای گرم و مرطوب عادت دارم.

am used to hot and humid weather.

اگر از زمان گذشته فعل be یعنی was و were استفاده کنید، منظور آشنایی با چیزی یا کاری در زمان گذشته است. به‌ عنوان مثال:

وقتی در آنجا کار می کردم به صبح زود بیدار شدن عادت داشتم.

When I was working there, I was used to getting up early.

get used to

کاربرد  get used to:

– برای بیان عادت کردن به چیزی از get used to استفاده می شود.

حالت فعل بعد از get used to:

– بعد از used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم استفاده کنید.

مثلا :

من به هوای گرم و مرطوب رشت عادت کردم .

got used to the hot and humid weather in Rasht.

من به هوای گرم و مرطوب رشت عادت خواهم کرد .

I will get used to the hot and humid weather in Rasht.

من به زندگی کردن در هوای گرم و مرطوب عادت خواهم کرد.

I will get used to living in hot and humid weather.

همانطور که می بینید با تغییر زمان فعل get در ساختار get used to می توانید عادت کردن را در زمان های مختلف بیان کنید. به مثالی از کاربرد get used to در فیلم کنستانتین در فسمت های پایانی جایی که کنستانتین با قنداق اسلحه به صورت گابریل ضربه ای می زند دقت کنید:

Gabriel:  Do it. Seek revenge. End my life. Go on. Be the hand of God.
Gabriel:  It’s your choice. It’s always been your choice.
John Constantine:  Yeah.
[punches Gabriel across the mouth, he bows over, looking shockedJohn Constantine: That’s called pain. 

Get used to it.

که ترجمه جمله آخر می شود: “به این میگن درد، بهش عادت کن!”

یکی از بهترین راه های یادگیری زبان و به خصوص ساختار های گرامری نگاه کردن و تکرار عبارات بکار رفته در فیلم هاست. بدون تکرار هرگز چیزی را عمیق یاد نخواهید گرفت. فیلم دیدن به قصد یادگیری زبان با فیلم دیدن تفریحی فرق دارد. شما شاید مجبور شوید روی ۱۰ دقیقه از یک فیلم پر دیالوگ یک ساعت یا حتی بیشتر هم وقت بگذارید. اما، در آخر نتیجه ای که می گیرید شگفت انگیز خواهد بود

منبع:  اینجا را کلیک کن

برای اموزش انلاین زبان در منزل اینجا را کلیک کنید