مسافرت می تواند مزایای بسیاری برای زندگی شما باشد. مردم برای پیدا کردن خود، ایجاد روابط جدید، پاسخ دادن به سوالات زندگی ، کشف مکان ها و فرهنگ های جدید، گسترش افق ها،… سفر می کنند. واقعیت این است که مسافرت به شما فرصت هایی می دهد که پیش از آن با آن مواجه نشده اید و به درک شما از فرهنگ ها توجه می کند. اما زبان انگلیسی در سفر یاور و همراه شما خواهد بود!

بهترین دلیل برای سفر

مسافرت می تواند درک شما از دیگران و خودتان را افزایش دهد. شما باید منتظر رویدادهای غیرمنتظره و موقعیت های بی سابقه باشید و به زبان هایی که حتی صحبت نمی کنید مکالمه داشته باشید. بسیاری از این شرایط به معنی چالش های جدید است که شما باید با آن برخورد کنید. شما دوستان جدیدی در طول سفر پیدا می کنید وغریبه ها همدم شما می شوند. شما فرهنگ های جدیدی را خواهید دید و تجربه خواهید کرد.

مسافرت همواره با یادگیری همراه است و این چیزی است که باعث می شود سفر تجربه ای عالی باشد.

انگلیسی در سفر

سفر به کشورهای انگلیسی زبان

طیف گسترده ای از کشورهای انگلیسی زبان وجود دارد که شما می توانید به آنها سفر کنید. بسیاری از اروپایی ها علاقه دارند که به استرالیا سفر کنند، در حالی که استرالیایی ها بیشتر مایل به سفر در سراسر اروپا هستند. یکی از عوامل مهم در سفر به کشورهای انگلیسی زبان در سرتاسر جهان این است که بدانید ممکن است تفاوت هایی با انگلیسی که قبلاً آموخته اید وجود داشته باشد.

انگلیسی در سفر

تفاوت زبان و لهجه

تلفظ لغات انگلیسی در بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان متفاوت است، به عنوان مثال حتی اگر برای سفر، فقط  کشور بریتانیا را انتخاب کنید، متوجه می شوید که افراد مناطق مختلف لهجه های متفاوتی دارند. حتی برخی چیز ها در استرالیا، آمریکا و انگلستان اسم های متفاوتی دارند که این خود باعث بامزه تر شدن تجربه  سفر به کشور های انگلیسی زبان می شود.

استرالیایی ها از اختصارات بسیاری استفاده می کنند به عنوان مثال عبارت See you this arvo بدین معناست که امروز بعد از ظهر می بینمت. علاوه بر این، هنگامی که در استرالیا به شما می گویند تکه گوشتی را روی barbie بگذارید، بدین معناست که آن را کباب کنید و این ربطی به عروسک باربی بچه ها ندارد.

زبان انگلیسی در سفر

عبارات و واژگان مفید زبان انگلیسی در سفر برای گردشگران

دانستن برخی لغات و اصطلاحات کاربردی قبل از سفر می تواند کمک شایانی به شما بکند. اگر در نظر دارید به کشورهای انگلیسی زبان صحبت کنید، ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که پیش از این هرگز قرار نگرفته اید و لازم است صحبت کنید. در ادامه، عبارات و واژگان مفید زبان انگلیسی برای سفر به کشور های انگلیسی زبان برای شما آورده شده است.

کلمات اولیه

Hello

Goodbye

Excuse me / Sorry

Please

Thank you

Yes / No

What’s your name?

Do you speak …?

I don’t understand.

محل اقامت

Campsite

Guesthouse

Hotel

Youth hostel

Do you have a room?

Single room

Double room

How much is the room?

Is breakfast included in the price?

Is the price for two people?

Per night

خوردن و نوشیدن

What would you recommend?

Do you have vegetarian / vegan food?

What kind of meat is this?

I’ll have…

I’d like the …, please.

Could I have ….?

The bill / check, please.

Can I see the menu, please.

A glass of…

A bottle of…

حمل و نقل و آدرس ها

Where is the…

What is the address?

Can you show me on the map?

One-way ticket

Return ticket

To go by bus / plane / train / boat / car

Do you need to book a ticket in advance?

Can I reserve a seat?

What is the best route to get to …?

How many times do you have to change?

Where is the…

اضطراری

Help!

Go away!

Call a doctor!

Call the police!

What is the number for the police?

I’m lost.

I’m ill.

Where is the nearest hospital?

I need to go to Accident & Emergency (A&E).

Where are the toilets?

راهنمای زبان انگلیسی در سفر