در این مطلب قراره به طور کامل آموزش گرامر جملات مجهول Passive رو داشته باشیم. در مقابل جمله مجهول، جمله ی معلوم یا همون Active قرار داره؛ یعنی جمله ای که با فاعل شروع میشه. مثلا در جمله ی معلوم I drank two cups of coffee ، ابتدای جمله ضمیرفاعلی I قرار داره (یعنی کسی که عمل فعل رو انجام داده که اینجا میشه نوشیدن)، بعدش فعل اومده (drank) و آخر هم مفعول (یعنی چیزی یا کسی که عمل فعل روش انجام شده که اینجا two cups of coffee مفعول ماست.)

اما ما همیشه لازم نیست جمله ها رو اینطوری بنویسیم. شاید بخوایم اول مفعول جمله رو بیاریم یا شاید نمی خوایم بگیم فاعل جمله مون کی بوده. دلایل زیادی هست که ما بخوایم یه همچین تصمیمی بگیریم (که در ادامه به این دلایل اشاره میکنیم). در این جور موارد ما از جمله مجهول یا Passive Voice استفاده می کنیم.

در جملات مجهول مفعول اول میاد. یعنی:

Two cups of coffee were drunk (by me).

برای مطالعه آموزش گرامر جملات مجهول Passive به همراه تمام نکات مرتبط با این مبحث گرامری و تمرین و جواب با این مطلب همراه باشید.

ساختار جملات مجهول

برای ساختن جمله مجهول به فعل to be نیاز داریم که این فعل to be رو به زمانی که می خوایم جمله داشته باشه باید صرفش کنیم. بعد از اون به قسمت سوم فعل (اسم مفعول) که همون past participle هست نیاز داریم. برای ساختن اسم مفعول به آخر فعل های باقاعده ed اضافه می کنیم. برای دیدن اسم مفعول افعال بی قاعده به مطلب افعال بی قاعده یا Irregular verbs سر بزنید.

 to be’ + past participleشکل صحیح

مثبتمنفیسوالیسوالی منفی
The house was built in 1899The house wasn’t built in 1899Was the house built in 1899Wasn’t the house built in 1899
These houses were built in 1899These houses weren’t built in 1899Were these houses built in 1899Weren’t these houses built in 1899

در این جدول جملات معلوم و مجهول در زمان های مختلف زبان انگلیسی صرف شده اند:

زمان Tenseمعلوم Activeمجهول Passive
present simple
حال ساده
.I make a cake.(A cake is made (by me
present continuous
حال استمراری
.I am making a cake.(A cake is being made (by me
past simple
گذشته ساده
.I made a cake.(A cake was made (by me
past continuous
گذشته استمراری
.I was making a cake.(A cake was being made (by me
present perfect
حال کامل
.I have made a cake.(A cake has been made (by me
pres. perf. continuous
حال کامل استمراری
have been making a .cakeA cake has been being made (by .(me
past perfect
گذشته کامل
.I had made a cake.(A cake had been made (by me
future simple
آینده ساده
.I will make a cake.(A cake will be made (by me
future perfect
آینده کامل
.I will have made a cakeA cake will have been made (by .(me
Future Continuous
آینده استمراری
.I will be making a cake .A cake will be being made
.Future perfect cont
آینده کامل استمراری
.I will have been making a cakeA cake will have been made.
Present conditional
حال شرطی
I would make a cake if there was time A cake would be made if there was time
Past conditional
گذشته شرطی
I would have made a cake if there had been timeA cake would have been made if there had been time

infinitive جملات مجهول با – infinitive passive voice

اگر جمله ما فعل کمکی داشته باشد یا فعل اصلی آن با to همراه باشد، به این شکل مجهول می شود:

You have to be tested on your English grammar.

John might be promoted next year.

She wants to be invited to the party.

expect to be surprised on my birthday.

You may be disappointed.

ing جملات مجهول با – Passive voice with gerunds

اگر جمله ما فعلی داشته باشد که بعد از آن ing می آید یا اگر با حرف اضافه همراه باشد، به این شکل مجهول می شود:

remember being taught to drive.

The children are excited about being taken to the zoo.

*The children are excited to be taken to the zoo.

Most film stars hate being interviewed.

*Most film stars hate to be interviewed.

Poodles like being pampered.

* Poodles like to be pampered.

فعل بعد از افعالی مانند like، hate هم با ing می آید هم با to. در مثال های بالا صورت مجهول هر دو حالت آورده شده است.

آموزش گرامر جملات مجهول Passive

مجهول جملات دو مفعولی

بعضی افعال می توانند دو تا مفعول داشته باشند در نتیجه برای مجهول کردن آن ها هم می توان دو مدل مجهول نوشت. مثلا فعل give می تواند دو تا مفعول داشته باشد:

جمله معلوم: He gave me the book / He gave the book to me.

در این جمله هم me و هم the book مفعول هستند. برای مجهول کردن این جمله می توان انتخاب کرد کدام مفعول ابتدای جمله مجهول بیاید.

جمله مجهول: I was given the book (by him)/ The book was given to me (by him).

افعال دیگر مانند give که می توانند دو تا مفعول داشته باشند عبارتند از:

ask (درخواست کردن) , offer (پیشنهاد دادن), teach (درس دادن), tell (گفتن), lend (قرض دادن), promise (قول دادن), sell (فروختن), throw (انداختن)

جملات مجهول در جمله واره های وابسته – passive in subordinate clauses

در یک جمله واره وابسته (subordinate clause) که بعد از that می آید هم می توان مجهول داشت. شکل مجهول کردن این جمله واره ها درست در همان قوانین معمول جملات مجهول پیروی میکند:

معلوم: I thought that Mary had made the cake.

مجهول: I thought that the cake had been made by Mary.

معلوم: He knew that people had built the church in 1915.

مجهول: He knew that the church had been built in 1915.

موارد استفاده از جمله مجهول به جای معلوم

وقتی که می خواهیم تمرکز جمله را از فاعل به مفعول تغییر دهیم:

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci.

توجه این جمله بیشتر روی خود نقاشی است تا نقاش آن.

وقتی عامل انجام فعل ناشناخته یا بی اهمیت یا بدیهی یا آدم ها به طور کلی است:

He was arrested (عامل بدیهی: پلیس).

My bike has been stolen (عامل ناشناخته).

The road is being repaired (عامل بی اهمیت).

The form can be obtained from the post office (افراد به طور کلی).

در نوشته های علمی:

The chemical is placed in a test tube and the data entered into the computer.

در نوشته های رسمی برای حذف کلماتی مثل someone/ people/ they:

The brochure will be finished next month.

وقتی فاعل طولانی باشد:

I was surprised by how well the students did in the test.

جمله مجهول بالا بهتر از حالت معلوم آن است:

How well the students did in the test (فاعل) surprised me.

تمرین

جملات زیر را به صورت مجهول بنویسید:

۱) Somebody sends emails.

۲) Somebody cuts the grass.

۳) Somebody found the key.

۴) Somebody made mistakes.

۵) Somebody has watered the plants.

۶) Somebody has taken the money.

۷) Somebody will meet you at the airport.

۸) Somebody will process your application.

۹) Somebody should do the work.

۱۰) The traffic might have delayed Jimmy.

۱۱) I want someone to love me.

۱۲) It seems that someone cleaned the office on Tuesday.

جواب ها

۱) Emails are sent.

۲) The grass is cut.

۳) The key was found.

۴) Mistakes were made.

۵) The plants have been watered.

۶) The money has been taken.

۷) You will be met at the airport.

۸) Your application will be processed.

۹) The work should be done.

۱۰) Jimmy might have been delayed (by the traffic).

۱۱) I want to be loved!

۱۲) It seems that the office was cleaned on Tuesday.

امیدوارم از آموزش گرامر جملات مجهول Passive لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.