در این مطلب قراره به طور کامل آموزش گرامر جملات مجهول Passive رو داشته باشیم. در مقابل جمله مجهول، جمله ی معلوم یا همون Active قرار داره؛ یعنی جمله ای که با فاعل شروع میشه. مثلا در جمله ی معلوم I drank two cups of coffee ، ابتدای جمله ضمیرفاعلی I قرار داره (یعنی کسی که عمل فعل رو انجام داده که اینجا میشه نوشیدن)، بعدش فعل اومده (drank) و آخر هم مفعول (یعنی چیزی یا کسی که عمل فعل…