زمان گذشته ساده زبان انگلیسی simple past tense

مطالبی که در این محتوا خواهید خواند
گذشته ساده چیست؟
افعال با قاعده
افعال بی قاعده
منفی کردن گذشته ساده
سوالی کردن گذشته ساده
نکات تکمیلی گذشته ساده
تست

زمان گذشته ساده توصیف عملی است که در گذشته اتفاق افتاده و ربطی به زمان حال و اینده ندارد. برای ساختن این زمان بعد از فاعل گذشته فعل اصلی را باید در جمله به کار برد .

قید زمان + قید مکان + مفعول + گذشته فعل اصلی + فاعل

برای اینکه بخواهیم زمان گذشته ساده را خوب یاد بگیریم لازم هست که گذشته افعال را به خوبی بدانیم
افعال به دو دسته تقسیم می شوند

۱) افعال با قاعده (regular verbs)

افعال با قاعده افعالی هستن که برای ساختن گذشته و اسم مفعول به اخر ان ها ed و یا d اضافه می کنیم
چنانچه فعلی به e ختم شود فقط به اخر ان d اضافه می گردد

ترجمه مثال
من کار کردم I worked —> to work
کارم را تمام کردم I finished my work —> to finish
من پدرم را خیلی دوست داشتم I liked my father very much –>to like
مدت دو سال در انجا زندگی کردم I lived there for two years —> to live
گذشته ساده زبان انگلیسی

۲) افعال بی قاعده (Irregular verbs)

افعال بی قاعده افعالی هستند که گذشته و اسم مفعول آنها فرم و شکل دیگری دارند و خود به سه دسته تقسیم می شوند

دسته اول :

این دسته افعالی هستند که فرم گذشته و اسم مفعول انها با یکدیگر یکسان است

معنی اسم مفعولگذشتهحال
خوابیدن sleptsleptsleep
فرستادنsent sentsend
خریدن bought boughtbuy

دسته دوم :

این دسته افعالی هستند و اسم مفعول ان ها با یکدیگر فرق دارد

معنی اسم مفعولگذشتهحال
رفتنgonewentgo
صحبت کردنspokenspokespeak
نوشتنwrittenwrotewrite
دیدنseensawsee

دسته سوم :

این دسته افعالی هستند که حال و گذشته و اسم مفعول انها یکی است مانند :

معنیاسم مفعولگذشتهحال
قرار دادنputputput
اجازه دادن letletlet
بریدن cutcutcut
شرط بستنbetbetbet
ارزش داشتن costcostcost

برای دیدن لیست افعال بی قاعده می توانید مقاله افعال بی قاعده یا Irregular verbs را مطالعه کنید

منفی کردن زمان گذشته ساده زبان انگلیسی

برای منفی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را با کلمه منفی (not) بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم یا به صورت didn’t استفاده می کنیم

معنامثال
او دیشب به انجا رفت
او دیشب به انجا نرفت
he went there last night(+)
he did not go there last night (-)
ما تمام پول هایمان را خرج کردیم
ما تمام پول هایمان را خرج نکردیم
we spent all our money (+)
we did not spend all our money (-)

سوالی کردن زمان گذشته ساده زبان انگلیسی

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم

ترجمهمثال
ایا دیشب به انجا رفتید ؟Did you go there last night
ایا او دیشب به منزل شما امد؟Did she come to your house
ایا انها از انگلستان برگشتند؟Did they come back from England

نکته ) در مثال های بالا اگر دقت کنید وقتی در سوال جمله از کلمه did استفاده می کنیم فعل جمله به صورت حال ساده به کار برده شده است

نکاتی که باید ردباره زمان گذشته ساده باید بدانید

۱) چنانچه فعلی به (p, ch, sh, s ) ختم شود ed اضافه شده در اخر ان (ت) تلفظ می شود

ترجمه مثال
من کتاب را هفته پیش تمام کردمI finished the book last week
او تمام ظرف ها را دیروز شست he washed all the dishes yesterday

۲) وقتی فعلی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد هنگام اضافه کردن ed به اخر فعل y تبدیل به i شئه و سپس ed اضافه می گردد

ترجمه مثال
رودخانه دختر را با خود حمل کرد the river carried the girl away –> to carry
او سعی کرد اتش را خاموش کند he tried to put out the fire –> to try

۳) اگر فعلی به یک حرف بی صدا ختم گردد و قبل از ان یک حرف با صدا باشد و فشار صدا روی قسمت اخر کلمه باشد حرف اخر تکرار می گردد

گذشته ساده ترجمه مصدر
admittedپذیرفتن to admit
stoppedتوقف کردن to stop
omittedحذف کردنto omit

تمرین

Make the past simple – positive, negative or question:

Where _______________________ (she / go)?

2. What _______________________ (you / do)?

3. He _______________________ (work) in a bank.

4. You _______________________ (not / call) me.

5. _______________________ (you / wear) your red dress?

6. I ___________________ (play) tennis.

7. Where ___________________ (you / work) before?

8. ___________________ (they / come)for lunch?

9. ___________________ (we /study) this last year?

10. They ___________________ (drink) coffee.

اگه برای تمرین بیشتر به کمک و راهنمایی نیاز داشتی پیشنهاد می‌کنم تو دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی ۲۴talk شرکت کنی. این دوره کاملا آنلاین و به صورت کلاس‌های چهارنفره برگزار میشه. دوره ی مکالمه زبان انگلیسی ۲۴talk سطح بندی داره و تمرکزش روی مکالمه است و بهت کمک میکنه تا در کوتاه ترین زمان انگلیسی رو طبیعی و روان صحبت کنی و بتونی با انگلیسی زبان‌ها راحت ارتباط بگیری!

 آکادمی ۲۴talkهمچنین دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان “پادکستوری” رو طراحی کرده تا یادگیری زبان انگلیسی رو مناسب با نیاز و سطح زبان آموز به یه فرایند بسیار مفرح، موثر، سریع و کم هزینه تبدیل کنه. همین الان می تونی با ثبت نام در دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان اولین و مهم ترین قدم رو برای یادگیری زبان انگلیسی برداری. وقت رو از دست نده!

مطالب مرتبط :

حال استمراری
زمان حال ساده – بخش اول
زمان حال ساده – بخش دوم 
گذشته استمراری