در این مقاله می‌خواهیم کاربرد‌های Prefer and would rather را برای شما بیان کنیم .

Prefer and would rather

Prefer

یکی از عبارات محبوب زبان انگلیسی برای بیان اینکه ترجیح شما چه چیزی است، عبارت prefer است و توجه داشته باشید که بعد از Prefer هر دو شکل فعل ing دار و همینطور مصدر همراه با to می تواند استفاده شود

 شهر رو دوست ندارم. ترجیح میدم که تو روستا زندگی کنم. I don’t like cities. I prefer to live in the country. or I prefer living in the country

به تفاوت‌های دو ساختار متفاوت prefer توجه کنید:

  I prefer something to something else

  I prefer doing something to doing something else

در ساختار دوم توجه داشته باشید که بعد از To شکل ingدار استفاده میشه و نه شکل ساده فعل.

به مثال‌ها توجه کنید:

این کت رو به کتی که دیروز پوشیده بودی ترجیح می‌دم. I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday
با ماشین سفر رفتن رو به با قطار سفر رفتن ترجیح می دم. I prefer driving to travelling by train

و اما به ساختار prefer همراه با rather توجه کنید:

ترجیح میدم با ماشین سفر برم تا اینکه با قطار.  I prefer to drive rather than travel by train

و در موقعیت‌هایی که بخواهیم در مورد انتخاب بین دو چیز خاص و نه مسائل کلی صحبت کنیم از عبارت would prefer استفاده می کنیم:

قهوه رو ترجیح میدید یا چایی؟  قهوه لطفا. ‘Would you prefer tea or coffee?’ ‘Coffee, please

و دقت داشته باشین که میگیم: ‘would prefer to do’ (not ‘doing’)

با قطار بریم؟ راستش من ماشین رو ترجیح میدم. ‘Shall we go by train?’ ‘Well, I’d prefer to go by car.’ (not ‘I’d prefer going’)

Would rather (I’d rather…)

Would rather (do) = would prefer (to do)

توجه داشته باشید که عبارت would rather از لحاظ کاربردی بسیار شبیه است به عبارت would prefer to و نکته دیگر اینکه بعد از would rather از شکل ساده فعل استفاده می کنیم:

با قطار بریم؟ ماشین رو ترجیح میدم. ‘Shall we go by train?’ ‘I’d rather go by car.’ (not ‘to go’)

و شکل منفی would rather :

‘I’d rather not (do something)’

خیلی خسته ام. ترجیح میدم امروز عصر بیرون نرم، اگر شما مشکلی نداری. I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind

به ساختار بعد از would rather توجه کنید لطفا:

ترجیح می دم امشب خونه بمونم تا اینکه به سینما برم. I’d rather do something than (do) something else.
ترجیح می دم امشب خونه بمونم تا اینکه به سینما برم. I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

وقتی که می‌خوایم ترجیح رو در مورد اعمال دیگران بیان کنیم از زمان گذشته استفاده می کنیم، اما معنا همان زمان حال یا آینده رو می‌رسونه:

بایستی اینجا بمونم؟ ترجیح می دم که با ما بیای. ‘Shall I stay here?’ ‘I’d rather you came with us.’

و در این حالت شکل منفی هم به این صورت هستش:

…I’d rather you didn’t

ترجیح می دم چیزایی رو که گفتم رو به کسی نگی. I’d rather you didn’t tell anyone what I said.

امیدوارم مقاله کاربرد‌های Prefer and would rather برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد . برای خواندن مقالات بیشتر می‌توانید به سایت اکادمی اموزش زبان رایگان ۲۴talk مراجعه کنید