زمان حال ساده زبان انگلیسی (simple present tense ) بخش دوم

مطالبی که در این محتوا خواهید خواند
حال ساده (simple present tense ) چیست
فرم منفی زمان حال ساده
فرم سوالی زمان حال ساده
تشخیص و موارد استفاده حال ساده در جمله یا تست های چهار جوابی
تست بخش اول و دوم حال ساده

این زمان توصیف کننده عملی است که به صورت یک عادت روزانه باشد و یا بیان کننده مطلبی است که زمان خاصی ندارد یا به عبارت دیگر توصیف می کند عملی را که به طور دائم به وقوع بپیوندد مثلا من اغلب روزهای جمعه به نماز جمعه می روم .
این جمله اولا عادت را بیان کرده، دوما نشان دهنده عملی است که تقریبا و دائما به وقوع می پیوندد سوما به طور کلی از زمان جمله صحبت می کند. یعنی قبلا روزهای جمعه به نماز جمعه می رفته و در حال حاضر نیز اغلب روزهای جمعه به نماز جمعه می رود.

برای تشکیل این زمان مصدر بدون to را مستقیما بعد از فاعل در جمله قرار می دهیم. فرمول و ساختمان جمله در زمان حال ساده زبان انگلیسی به شرح زیر است :

قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل
subject + verb+ object + adverb of place + adverb of time

ترجمه مثال
من او را هر روز در کلاس می بینم I see him in the class every day
پدر من در یک بیمارستان کار می کند.(یک موضوع کلی)My father works in a hospital.
ما هر جمعه فوتبال بازی می کنیم. (هر هفته تکرار می شود)We play football every Friday.

نکته ) فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده s یا es می گیرد .

ترجمه مثال
او برادر من را هر روز می بیند he sees my brother everyday
او هر روز ساعت ۸ به کلاس می اید she comes to class at 8 oclock everyday

چنانچه فعلی به یکی از حروف (z, x, ch, sh, s ) ختم می گردد در سوم شخص مفرد باید به اخر ان es اضافه گردد و es به صورت یک سیلاب جداگانه تلفظ میشود

توجه ) فعل go در سوم شخص مفرد و در جمله مثبت به goes تبدیل می شود ولی es آن جداگانه تلفظ نمی شود

ترجمه مثال
من هر روز خواهر کوچکم زا می بوسم I kiss my little sister everyday
او هر روز خواهر کوچکش را می بوسد he kisses his little sister everyday
من روزهای جمعه پیراهنم را می شویم I wash my shirt on Friday
او روزهای جمعه پیراهنش را می شوید he washes his shirt on Friday
او هر روز به مدرسه می رود she goes to school everyday
حال ساده در زبان انگلیسی بخش دوم

فرم منفی زمان حال ساده

برای منفی کردن زمان حال ساده زبان انگلیسی باید از دو فعل کمکی do و does با کمک کلمه not استفاده کرد بدین تتیب که از does not برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do not استفاده می گردد.

ترجمه مثال
من برای آن ها نامه نمی نویسم I do not/don’t write to them
او انگلیسی خوب صحبت نمی کند He does not/doesn’t speak English well
این قلم خوب نمی نویسد This pen does not/doesn’t write well

همانطور که ملاحظه می فرمایید s یا es در جمله منفی سوم شخص مفرد حذف می گردد

فرم سوالی زمان حال ساده

برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده دو فعل کمکی do , does را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم . بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می شود

ترجمه مثال
ایا اسمت را اینجا مینویسی ؟do you write your name here
آیا او در کلاس انگلیسی صحبت می کند؟does he speak English in the class

برای منفی سوال کردن زمان حال ساده do not , does not را به صورت فرم مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم

ترجمه مثال
ایا شما ماهی یکبار به منزل برادرتان نمی روید don’t you go to your brother’s house once a month
ایا او روزهای جمعه اینجا نمی اید Doesn’t he come here on Friday

نکته ) فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده فقط زمانی s یا es می گیرد که جمله مثبت باشد ولی چنانچه جمله منفی و یا سوالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمیگردد. در مکاتبات رسمی برای منفی سوالی کردن از فرم مخفف استفاده نمی شود

ترجمه مثال
ایا شما موسیقی را دوست ندارید ؟Do you not like music
ایا او موسیقی را دوست ندارد؟Does he not like music

تشخیص و موارد استفاده حال ساده در زبان انگلیسی در جمله یا تست های چهار جوابی

زمان حال ساده در موارد زیر به کار می رود :

۱) اعمال عادتی (habitual actions)

این زمان توصیف می کند عمل یا حالتی را که به صورت عادت در امده باشند

ترجمه مثال
من هر روز زود از خواب برمی خیزمI get up early every morning
او هر روز ۲۰ عدد سیگار میکشد He smokes 20 cigarettes every day

۲) حقیقت کلی و عملی غیر قابل تغییر (General truth )

اگر بخواهیم حقیقت یا واقعیتی را که غیر قابل تغییر است بیان کنیم از این زمان استفاده می گردد

ترجمه مثال
وقتیکه فلز را حرارت دهسد منبسط می شود when you heat metal, it expands
زمین به دور خورشی می چرخد the earth goes round the sun
در بهار برف ای می شود snow melts in spring
در فصل پاییز درختان برگ هایشان را از دست می دهند in fall the trees lose their leaves

۳) آینده نزدیک (near future)

برای بیان انجام عملی که در اینده نزدیک صورت می گیرد می توان از زمان حال ساده استفاده کرد مشروط بر اینکه قید زمان اینه حتما در جمله ذکر گردد

ترجمه مثال
او فردا به اینجا می اید He comes here tomorrow
من امشب با او صحبت می کنم I talk to him tonight

۴) عناوین مطبوعات (the title of the press)

نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلوه دادن موضوعات عناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان می کنند در حالیکه عمل در گذشته به وقوع پیوسته

ترجمه مثال
ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند Italian Army withdraws
دوگل در پاریس از دنیا می رود Dogol dies in paris

۵) قیود تکرار

معنا قید معنا قید
هرگزneverاغلبoften
هرگزeverهمیشهalways
به ندرتseldomمعمولا usually
به ندرت rarelyگاهی اوقاتsometimes
گاهگاهیoccasionallyعموماgenerally

از علائم حال ساده بوده و محل ان ها بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی است

ترجمهمثال
من اغلباو را اینجا می بینم I often see him here
او معمولا به موقع به اینجا می اید He usually comes here on time

توجه ) never خودش جمله را منفی می کند در حالی که ever در جملات منفی به کار می رود

توجه ) اگر جمله ای زمانش اینده و حتی حال ساده باشد بعد از کلمات :

قیدمعنا قید
بعد از اینکهafterاگر if
به محض اینکه as soon as قبل از اینکه before
تا زمانی اینکهas long as وقتیکه when
مگر اینکهunlessتا اینکه / تاtill

تست بخش اول و دوم حال ساده

Make present simple questions

1. John / in the garden?

2. They / hungry?

3. We / late?

4. You / tired?

5. He / French?

6. (he / play tennis on Saturdays?)

7. (you / go shopping at the weekend?)

8. (you / drink alcohol?)

9. (she / work in an office?)

10. (they / study French?)

اگه برای تمرین بیشتر به کمک و راهنمایی نیاز داشتی پیشنهاد می‌کنم تو دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی ۲۴talk شرکت کنی. این دوره کاملا آنلاین و به صورت کلاس‌های چهارنفره برگزار میشه. دوره ی مکالمه زبان انگلیسی ۲۴talk سطح بندی داره و تمرکزش روی مکالمه است و بهت کمک میکنه تا در کوتاه ترین زمان انگلیسی رو طبیعی و روان صحبت کنی و بتونی با انگلیسی زبان‌ها راحت ارتباط بگیری!

 آکادمی ۲۴talkهمچنین دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان “پادکستوری” رو طراحی کرده تا یادگیری زبان انگلیسی رو مناسب با نیاز و سطح زبان آموز به یه فرایند بسیار مفرح، موثر، سریع و کم هزینه تبدیل کنه. همین الان می تونی با ثبت نام در دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان اولین و مهم ترین قدم رو برای یادگیری زبان انگلیسی برداری. وقت رو از دست نده!

مطالب مرتبط :

حال استمراری 
زمان حال ساده – بخش اول
گذشته ساده
گذشته استمراری