شرطی نوع اول Type 1 conditional به یک حالت ممکن (possible condition) و نتیجه محتمل آن (probable result) اشاره میکند. این نوع شرطی ها بر پایه واقعیت هستند و برای بیان جملاتی به کار می روند که درباره دنیای واقعی یا یک موقعیت به خصوص است.

ساختار شرطی نوع اول Type 1 conditional

در جملات شرطی نوع اول ، زمان عبارتی که با if شروع میشه حال ساده (simple present) و زمان عبارت اصلی یا همان جواب شرط آینده ساده (simple future) است.

برای نکات مربوط به زمان آینده ساده از صفحه آموزش گرامر زمان آینده – Future دیدن کنید.

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
(آینده ساده) Simple future (حال ساده) If + simple present
آنوقت آن اتفاق خواهد افتاداگر این اتفاق بیفتد

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط در شرطی نوع اول ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر با جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود.

مثال:

۱)If you don’t hurry, you will miss the train.

۱)You will miss the train if you don’t hurry.

اگر عجله نکنی به قطار نخواهی رسید.

۲)If it rains today, you will get wet.

۲)You will get wet if it rains today.

اگر امروز باران ببارد تو خیس خواهی شد.

کاربرد شرطی نوع اول

در شرطی نوع اول، زمان حال یا آینده است و موقعیتی که بیان می کنیم واقعی است.

این نوع شرطی به یک حالت ممکن (possible condition) و نتیجه محتمل آن (probable result) اشاره میکند. جملات شرطی نوع اول بر پایه واقعیت هستند. از این شرطی معمولا برای هشدار دادن استفاده میکنیم.

مثال:

If you don’t leaveI’ll call the police.

اگه از اینجا نری زنگ می زنم پلیس.

If you don’t drop the gun, I’ll shoot!

اگه اسلحه رو نندازی شلیک میکنم!

If you drop that glass, it will break.

اگه اون لیوان رو بندازی میشکنه. (خواهد شکست)

Nobody will notice if you make a mistake.

اگه اشتباه کنی کسی متوجه نخواهد شد.

If I have time, I’ll finish that letter.

اگه وقت کنم اون نامه رو تموم خواهم کرد.

What will you do if you miss the plane?

اگه به پروازت نرسی چه کار میکنی؟

در شرطی نوع اول می توان به جای فعل will که قطعیت بیشتری را می رساند از افعال modal مثل may/might برای احتمال های کمتر استفاده کنیم.

برای نکات مربوط به استفاده از افعال modal از صفحه افعال کمکی – Modal دیدن کنید.

مثال:

If you drop that glass, it might break.

اگه اون لیوان رو بندازی ممکنه بشکنه.

may finish that letter if I have time.

اگه وقت کنم احتمالا نامه رو تموم خواهم کرد.

تفاوت شرطی نوع اول با شرطی صفر

شرطی نوع اول یک موقعیت بخصوص را توصیف میکند درحالیکه شرطی صفر یک اتفاق کلی.

مثال شرطی صفر:

If you sit in the sun, you get burned.

در اینجا مقصود هرکسی است که در معرض نور خورشید باشد. آفتاب سوخته شدن هم نتیجه طبیعی و منطقی جمله شرط است. پس شرطی صفر به کار رفته که برای اشاره به حقایق کلی و چیزهایی که عموم مردم آن را تایید میکنند استفاده میشود.

مثال شرطی نوع اول:

If you sit in the sun, you’ll get burned.

اینجا دیگر منظور یک موقعیت کلی نیست. بلکه گوینده جمله دارد درباره ی یک فرد خاص و همین امروز صحبت میکند. شاید روزهای دیگر این اتفاق نیفتد.

برای نکات مربوط به شرطی نوع صفر از مطلب شرطی صفر zero conditional دیدن کنید.

تفاوت شرطی نوع اول با شرطی نوع دوم

شرطی نوع اول موقعیتی را توصیف میکند که از نظر گوینده احتمال اتفاق افتادنش در آینده وجود دارد در حالیکه شرطی نوع دوم درباره موقعیتی حرف میزند که از نظر گوینده اتفاق نخواهد افتاد. اینکه کدام شرطی را استفاده کنیم به نظری که درباره ی آن موقعیت داریم بر میگردد. اگر فکر میکنیم که این اتفاق در آینده خواهد افتاد از شرطی نوع اول و اگر فکر می کنیم این اتفاق در آینده رخ نخواهد داد از شرطی نوع دوم استفاده میکنیم.

مثال شرطی نوع اول:

If she studies harder, she’ll pass the exam.

من گوینده فکر میکنم این امکان وجود داره که او بیشتر درس بخونه و در نتیجه امتحانش رو قبول شه.

مثال شرطی نوع دوم:

If she studied harder, she would pass the exam.

من گوینده فکر میکنم که او قرار نیست بیشتر درس بخونه یا احتمالش خیلی کمه، در نتیجه امتحانش هم قبول نخواهد نشد.

دقت کنید که در هر دو حالت امتحان هنوز گرفته نشده و نتیجه قطعی مشخص نیست.

تمرین

با افعال داخل پرانتز جملات شرطی نوع اول بسازید.

۱)If I ______ (go) out tonight, I ______ (go) to the cinema.

۲)If you ______ (get) back late, I ______ (be) angry.

۳)If we ______ (not / see) each other tomorrow, we ______ (see) each other next week.

۴)If he ______ (come), I ______ (be) surprised.

۵)If we ______ (wait) here, we ______ (be) late.

۶)If we ______ (go) on holiday this summer, we ______ (go) to Spain.

۷)If the weather ______ (not / improve), we ______ (not / have) a picnic.

۸)If I ______ (not / go) to bed early, I ______ (be) tired tomorrow.

۹)If we ______ (eat) all this cake, we ______ (feel) sick.

۱۰) If you ______ (not / want) to go out, I ______ (cook) dinner at home.

جواب ها

۱) If I go out tonight, I’ll go to the cinema.

۲)If you get back late, I’ll be angry.

۳)If we don’t see each other tomorrow, we’ll see each other next week.

۴)If he comes, I’ll be surprised.

۵)If we wait here, we’ll be late.

۶)If we go on holiday this summer, we’ll go to Spain.

۷)If the weather doesn’t improve, we won’t have a picnic.

۸)If I don’t go to bed early, I’ll be tired tomorrow.

۹)If we eat all this cake, we’ll feel sick.

۱۰)If you don’t want to go out, I’ll cook dinner at home.

امیدوارم از مطلب شرطی نوع اول Type 1 conditional لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

برای مطالعه ی فرم های دیگر جملات شرطی از صفحه ی آموزش جملات شرطی – Conditionals آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk دیدن کنید.