در زبان انگلیسی وقتی دو فعل همراه هم به کار ببریم، فعل دوم یا به صورت ing دار و یا به صورت مصدر همراه با To استفاده میشه. اما در مورد بعضی از فعل‌ها هردو حالت ممکنه اما با تفاوت‌های معنایی. به فعل try دقت کنید:

A. Try to do = attempt to do, make an effort to do

خیلی خسته بودم. سعی کردم چشمام رو باز نگه دارم اما نتونستم I was very tired. I tried to keep my eyes open but I couldn’t

اما try بعضی وقت‌ها به معنای امتحان کردن هم هست:

این کیکها خیلی خوشمزه هستند. حتما باید یکی امتحان کنی These cakes are delicious. You must try one. you must have one to see if you like it

و دقت داشته باشین وقتایی که Try به این معنی به کار یرده شده باشه، اگه فعلی بعدش بیاد فعلمون ing میگیره:

دستگاه کپی کار نمیکنه A: The photocopier doesn’t seem to be working
فشار دادن دکمه سبز رو امتحان کن   B: Try pressing the green button. = press the green button – perhaps this will help to solve the problem

حالا به مقایسه جملات زیر دقت کنید:

سعی کردم که میز رو جابجا کنم اما خیلی سنگین بود I tried to move the table but it was too heavy. so I couldn’t move it
چیدمان مبلمان رو دوست نداشتم، پس جابجا کردن میز به سمت دیگه اتاق رو امتحان کردم I didn’t like the way the furniture was arranged, so I tried moving the table to the other side of the room

B. Need to … and need …ing

I need to do something = it is necessary for me to do it

وقتی که مصدر با to بعد از فعل need میاد به این معناست که لازم و ضروری که اون کار رو انجام بدیم:

بایستی بیشتر ورزش کنم I need to take more exercise
اگر بخواد پیشرفت کنه بایستی سخت‌تر کار کنه He needs to work harder if he wants to make progress
دو فعل همراه هم

و اگر بعد از need از فعل ing دار استفاده کنیم به این معناست که کاری و یا اقدامی ضرورت داره که انجام بشه، بهتره که چیزی تغییر کنه:

  Something needs doing = something needs to be done

به مثال زیر توجه کنید:

باطری های رادیو نیاز دارن که عوض بشن. (باید عوضشون کنی) The batteries in the radio need changing) = they need to be changed)
به نظرت لازم لباسم شسته شه؟ Do you think my jacket needs cleaning? = … needs to be cleane

C. Help and Can’t help

بعد از فعل help هم میتونیم از مصدر با to و هم از شکل ساده فعل استفاده کنیم:

بعد از مهمونی همه تو مرتب کردن کمک کردن  Everybody helped to clean up after the party. or Everybody helped clean up …

و همینطور دقت داشته باشین که اصطلاح can’t/ couldn’t help doing something به این معناست که نمی‌تونم انجام کاری رو متوقف کنم، دست خودم نیست. و در این حالت بعد از help شکل ing دار فعل مورده استفاده قرار می‌گیره.

 ‘I can’t help doing something’ = I can’t stop myself from doing it

ازش خوشم نمیاد ولی خیلی مشکلاتش زیاده. دست خودم نیست دلم براش میسوزه I don’t like him but he has a lot of problems. I can’t help feeling sorry for him.
ببخشید خیلی عصبی هستم. نمی‌تونم جلوشم بگیرم. I’m sorry I’m so nervous. I can’t help it.) = I can’t help being nervous)

مرکز آموزش آنلاین زبان انگلیسی ۲۴talk به کمک دوره های آنلاین این امکان رو به شما میده که دیگه نیاز نباشه وقتتون رو توی ترافیک و شلوغی شهر تلف کنید تا به کلاستون برسید. اینجا به شما این امکان داده میشه هر زمان و ساعتی که دوست دارید انتخاب کنید تا توی این تایم استاد به صورت آنلاین به شما زبان انگلیسی رو آموزش بده. همچنین می‌تونید برای خوندن مقاله های بیشتر به سایت ما سر بزنید.

امیدواریم مقاله “دو فعل همراه هم در انگلیسی” براتون مفید بوده باشه. برای خوندن مقاله های بیشتر می‌تونید به سایت آکادمی آنلاین ۲۴talk سربزنید.