دانلود کتاب idioms for everyday use

دانلود کتاب idioms for everyday use

بیش از ۲۳۰ اصطلاح رایج در مهارت‌های خواندن ، گفتگوها و فعالیت ها معرفی می شوند. ارائه آنها به زبان آموزان کمک می کند تا عبارات مشترک را در گفتار روزمره خود قرار بدن. تصاویر جذاب زبان آموزان را در هنگام جست و جو اصطلاحات مربوط به موضوعاتی چون رنگ ، جغرافیا ، غذا و زمان درگیر می کند.
قالب متن به افراد کمک می کند تا اصطلاحات را بفهمند و از آنها با اطمینان در ارتباطات خود استفاده کنند. زبان آموزان با اصطلاحات زیادی در متن روبرو می شوند ، معنی آنها را تجزیه و تحلیل می کنند و با استفاده از آنها در انواع فعالیت ها تمرین می کنند.

دانلود کتاب idioms for everyday use :

برای دسترسی به گنجینه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی زبان انگلیسی به صفحه کتاب مرکز آموزش رایگان آکادمی ۲۴talk مراجعه کنید.