دوست داری روز تولد دوستت یا روز مادر یا هر تبریکی رو به زبان انگلیسی رو یاد بگیری یا به کسی تبریک بگی؟ توی مقاله کلی جمله ها ی جذاب و زیبا برای انواع تبریک به زبان انگلیسی به مناسبت های مختلف رو براتون انتخاب کردیم ، که میتونی با اونها به هرکسی که دوست داری تبریک بگی و با اون خودت از تبریکی که میگی لذت ببری و طرف مقابلت رو کلی خوشحال بکنی.

لیست انواع تبریک به زبان انگلیسی
انواع تبریک برای روز تولد
انواع تبریک ولنتاین
انواع تبریک برای روز مادر
انواع تبریک روز پدر
انواع تبریک ازدواج
انواع تبریک موفقیت در کار
انواع تبریک قبولی در دانشگاه

انواع تبریک به زبان انگلیسی :

انواع تبریک برای روز تولد

انواع تبریک به زبان انگلیسی

Happy birthday to you! Have a great time, with memories to last you throughout the whole year.

تولدت مبارک! خوش باشی با تمام خاطره های خوبی که تا سال بعد ادامه دارد.

You always bring a sweet smile to my face! Happy birthday!

تو همیشه لبخند شیرینی به لبم می آوری! تولدت مبارک!

Happy birthday!! I hope your day is filled with lots of love and laughter! May all of your birthday wishes come true.

تولدت مبارک!! امیدوارم روزت پر از عشق و خنده باشد! باشد که همه آرزوهای تولدت محقق شود.

For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love!

برای تولدت ، فقط می خواهم بگویم: امیدوارم که ببینی چقدر برایمن خاص هستی. تولدت مبارک عشقم!

It’s an honor that the best man in this world is my brother. Happy birthday.

تبریک تولد برادر: این افتخار است که بهترین مرد این دنیا برادر من است. تولدت مبارک.

Mom, you are the strength that always helps me to fight against all odds of my life. I love you and happy birthday.

تبریک تولد مادر: مادر ، تو نیرویی هستی که همیشه به من کمک می کنی تا با اتفاقات عجیب غریب زندگی ام مبارزه کنم. دوستت دارم و تولدت مبارک.

انواع تبریک ولنتاین

انواع تبریک به زبان انگلیسی

“Wishing the sweetest, happiest day to my forever Valentine.”

“با آرزوی شیرین ترین و شادترین روز برای ولنتاین همیشگی من.”

“Especially today, I hope you feel how much I love you and how grateful I am to have you in my life.”

“در این روز به خصوص ، امیدوارم احساس کنی که من چقدر تو را دوست دارم و چقدر از داشتنت در زندگی ام سپاسگزارم.”

“My heart is all yours.”

قلب من همه تویی.

“Thanks for being you and for being mine.”

“ممنون که هستی و مال من هستی.”

“God is good. I know because he gave me you to love.”

“خدا خوب است. من می دانم چون تورو برای دوست داشتن به من داده. “

انواع تبریک برای روز مادر

انواع تبریک به زبان انگلیسی
۸

“Thank you for every hug, word of encouragement, and acts of love you’ve given me. Happy Mother’s Day!”

“ممنونم از هر بغل کردن ، تشویق کردن و عشق ورزیدن که به من دادی. روز مادر مبارک! “

“Thank you for laughing with us in the best of times and sticking with us through the worst of times! What would we do without you?”

“ممنونم که در بهترین زمانها با ما می خندی و در بدترین زمان ها با ما همراه شدی! ما بدون تو چه خواهیم کرد؟

“Thank you for being such a pillar to this family. We all love you so much! Happy Mother’s Day!”

“ممنونم که چنین ستونی برای این خانواده بودیی. همه ما تو را خیلی دوست داریم! روز مادر مبارک! “

“I can’t imagine life without your love, guidance, and support. Happy Mother’s Day!”

“من نمی توانم زندگی را بدون عشق ، راهنمایی و حمایت تو تصور کنم. روز مادر مبارک! “

تبریک روز مادر برای همسر:

“Happy Mother’s Day to an in-law I can’t imagine life without.”

“روز مادر به همسری که من نمی توانم زندگی را بدون آن تصور کنم مبارک است.”

تبریک روز مادر به مادر بزرگ:

“Happy Mother’s Day to our matriarch! Thank you for all the love and work you put into this family!”

“روز مادر به پدر مادر ما مبارک! از همه عشق و زحمتی که برای این خانواده کشیدید متشکرم! “

“Love you, Grandma! Hope you’re surrounded by family this Mother’s Day!”

“مادربزرگ دوستت دارم! امیدوارم در این روز مادر توسط خانواده احاطه شده باشید! “

انواع تبریک روز پدر

انواع تبریک به زبان انگلیسی

“You’re the best, Dad. I love you!”

“شما بهترین هستید ، بابا. دوستت دارم!”

“I’m so proud to be your son.”

“من خیلی افتخار می کنم که پسر شما هستم.”

“Dad, you’re in all my favorite memories.”

“بابا ، تو در تمام خاطرات مورد علاقه من هستی.”

“Dad, you’re still the one I think of first when I have a question about something or when I just need some support and good advice. Thank you for always being there for me.”

“بابا ، تو هنوزم اولین کسی هستی که وقتی در مورد چیزی سوالی دارم، یا به حمایت و نصحیت خوب نیاز دارم بهت فکر میکنم. مرسی که همیشه کنارم بودی.

“Thank you for being there every day with just the love and guidance I’ve needed.”

“متشکرم که فقط با عشق و راهنمایی که لازم داشتم هر روز کنارم هستی.”

“You’re my one and only dad, and I’ll always have a special place in my heart for you.”

“تو تنها پدر من هستی و من همیشه در قلبم جایگاه ویژه ای برای تو خواهم داشت.”

“You made growing up fun.”

“شما بزرگ شدن را سرگرم کننده کردید.”

انواع تبریک ازدواج

انواع تبریک به زبان انگلیسی

“May the years ahead be filled with lasting joy.”

“سالهای پیش رو با شادی ماندگار پر شود.”

“May the love you share today grow stronger as you grow old together.”

“امیدوارم عشقی که امروز تقسیم می کنید هرچه پیرتر میشوید اون رو قوی تر کنین.”

“May your joining together bring you more joy than you can imagine.”

“باشد که پیوستن شما به یکدیگر شادی بیشتری از آنچه تصور می کنید به ارمغان بیاورد.”

“May today be the beginning of a long, happy life together.”

“امیدوارم امروز آغاز یک زندگی مشترک شاد و طولانی باشد.”

“May the love and happiness you feel today shine through the years.”

“امیدوارم عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سالها بدرخشد.”

انواع تبریک موفقیت در کار

انواع تبریک به زبان انگلیسی

“Congratulations on your well-deserved success.”

“موفقیت شایسته شما را تبریک می گویم.”

“Congratulations and best wishes for your next adventure!”

“تبریک و بهترین آرزوها برای ماجراجویی بعدی شما!”

“Feeling so much joy for you today. What an impressive achievement!”

امروز احساس خیلی خوشحالی برای شما. چه دستاورد چشمگیری! “

“So pleased to see you accomplishing great things.”

“بسیار خوشحالم که می بینم کارهای بزرگی انجام می دهید.”

“Heartfelt congratulations to you.”

“صمیمانه به شما تبریک می گویم.”

انواع تبریک قبولی در دانشگاه

انواع تبریک به زبان انگلیسی

You must be proud that you got accepted to the university. Your efforts and passion has paid off. Hard work isn’t over. Good luck and congratulations!

شما باید افتخار کنید که در دانشگاه قبول شدید. تلاش و اشتیاق شما نتیجه داد. کار سخت تمام نشده است. موفق باشید و تبریک می گویم

Best wishes for wonderful college years ahead. It is a proud moment for you as your hard work has paid off. God bless!

بهترین آرزوها برای سالهای عالی دانشگاه پیش رو. این یک لحظه افتخارآمیز برای شماست زیرا سخت کوشی شما به ثمر رسیده است. خدا رحمت کند!

Congrats on being accepted to that prestigious university. As you begin a new journey, my wishes and prayers are with you.

به خاطر قبولی در آن دانشگاه معتبر تبریک می گویم. با شروع سفر جدید ، آرزوها و دعاهای من با شما هستند.

امیدوارم که از مقاله انواع تبریک به زبان انگلیسی لذت برده باشی و بتونی با تبریک گفتن به دیگران اونهارو کلی خوشحال بکنی.

اگه دوست داری که با زبان انگلیسی به کسی تبریک بگی یا مکالمه بکنی پس چرا خودت زبان انگلیست رو تقویت نکنی، میگی وقت نداشتی؟ برای این مشکلت میتونم یه پیشنهاد خوب بدم اونم میتونه شرکت کردن توی دوره های آنلاین زبان باشه ، با این روش میتونی از هر زمانی که داری توی کلاس زبان بشینی و از همه فرصت هات بهترین استفاده رو بکنی. یه مزیت دیگه میتونه صرفه جویی توی هزینه های رفت و آمدت باشه که هرجور فکر کنی به صرفه تره.

آکادمی ۲۴talk با برگزاری دورره های مکالمه و بزرگسالان و نوجوانان و کودکان بصورت آنلاین خواسته شمارو هر چی زودتر به این هدف یعنی یادگیری راحتر زبان انگلیسی و صرفه جویی در وقت و هزینه کنارتون باشه.