دوست داری بدونی که زمان به زبان انگلیسی چی میشه؟ توی این مقاله قراره زمان های روز، هقته، ماه ، سال و.. رو جوری یاد بگیریم که هیچ وقت اونهارو یادمون نره و هروقت خواستی بتونی در مورد زمان خیلی راحت صحبت بکنی. پس با بیا بریم ببینیم که چطوری میشه همه زمان هارو یاد گرفت.

کلماتی که باید برای یادگیری زمان به زبان انگلیسی یاد بگیری

اینجا قراره زمان رو از کم ترین یعنی ثانیه تا ماه و سال و حتی قرن رو یاد بگیری. اصطلاحات رایج در مورد زمان رو یادتون نره ، که خیای کاربردین. بله اونهارو هم اینجا بهتون قراره بگیم.

کلمات مربوط به ساعت

secondثانیه
minuteدقیقه
hourساعت
five minute a goپنج دقیقه قبل
an hour a goیک ساعت قبل
زمان به زبان انگلیسی

کلمات مربوط به روز و سال

dayروز
weekهفته
fortnightدو هفته
monthماه
yearسال
decadeدهه
centuryقرن
every day (daily)هرروز / روزانه
(weekly)every week هر هفته / هفتگی
Every month (monthly)هر ماه / ماهانه
every year (yearly)هر سال / سالانه

کلمات مربوط به زمان خاصی از روز

morningصبح
middayظهر
afternoonبعد از ظهر
eveningعصر
nightشب
midnightنیمه شب
dawnسپیده دم
duskهنگام غروب
sunriseطلوع خورشید
sunsetغروب خورشید

کلمات مربوط به گذشته ، حال، اینده

 (Present Simple)زمان حال ساده
 (Present Continuous)زمان حال استمراری
 (Past Simple)زمان گذشته ساده
 (Future Simple)آینده ساده
(Future Continuous)آینده استمراری
زمان به زبان انگلیسی

موارد خیلی مهم و کاربردی آموزشی و گرامر

برای یادگیری کامل و ریز همه موارد و گرامر زمان های گذشته و حال و آینده میتونی به این صفحه گرامر بری و بطور مفصل اونهارو یاد بگیری

کلمات مصربوط به بعضی زمان ها

nowحالا
thenبعدا
immediatelyبلافاصله
soonبه زودی
earlierزودتر
laterدیرتر / بعدا
neverهرگز / هیچ وقت
rarelyبه ندرت
occasionallyگهگاه
sometimesگاهی / بعضی وقتها
oftenاغلب
usuallyمعمولا
alwaysهمیشه

کاربرد بعضی کلمات در تغییر دادن زمان ها

کاربرد yesterday در روز:

yesterday morningدیروز صبح
yesterday afternoonدیروز بعد از ظهر
yesterday eveningدیروز عصر

کاربرد this در روز:

this morningامروز صبح
this afternoonامروز بعد از ظهر
this eveningامروز عصر

کاربرد tomorrow در روز:

tomorrow morningامروز صبح
tomorrow afternoonامروز بعد از ظهر
tomorrow eveningامروز عصر

کاربرد last در زمان:

last weekهفته گذشته
last monthماه گذشته
last yearسال گذشته

کاربرد next در زمان:

next weekهفته آینده
next monthماه آینده
next yearسال آینده

کاربرد ago در زمان:

A week ago یه هفته پیش
Two week agoدو هفته پیش
A year agoیه سال پیش
زمان به زبان انگلیسی

کلماتی برای تعیین روز

the day before yesterdayپریروز
yesterdayدیروز
tomorrowامروز
the day after tomorrowپس فردا

امیدوارم که مقاله زمان به زبان انگلیسی براتون مفید بوده باشه و باهاش بتونین به راحتی در مورد هر زمانی بدونین و بتونی صحبت بکنین. فقط کافیه اونهارو مرور و تکرار بکنین و توی مکالمه زیاد بکار ببریشون.

اگر دوست داری که برای مکالمه و یا تقویت زبانت از چیزهای اولیه برای یادگیری شروع بکنی و تا الان وقتش رو پیدا نکردی ، یکی از راه هایی که میتونه برای پیشرفت سریع و کمترین هزینه و صرفه جویی توی زمانت میتونی از دوره های آنلاین مکالمه و دوره بزرگسالان و نوجوانان و کودکان استفاده بکنی.

اکادمی آنلاین ۲۴talk با هدف یادگیری زبان انگلیسی با روش های مدرن و مدرس های با تجربه ، و بوجود آوردن شرایطی که زبان آموزان در هر زمان و وقتهای آزادشون بتونن بهترین استفاده رو بکنن و زبان انگلیسی خودشون رو به بالاترین سطح برسونن.