در این مقاله سعی داریم تفاوت کاربرد Like و As را برای شما بیان کنیم :

عبارت like به معنای مانند و مثل است و کاربردش بسیار شبیه به عبارت‌های similar to و the same as است. دقت داشته باشید که عبارت As را نمی توان به این صورت و به جای Like به کار برد. به جملات پایین توجه کنید:

تفاوت کاربرد Like و As
چه خانه زیبایی! به قصر می ماند. What a beautiful house! It’s like a palace. (not as a palace)
دوباره دارد باران می آید. از چنین هوایی متنفرم. It’s raining again. I hate weather like this. (not as this)

 همانطور که ملاحظه می کنید، در این جملات عبارت like در نقش preposition یا حرف اضافه به کار رفته است.

پس توجه داشته باشید که بعد از عبارت like بایستی از اسم و یا عبارت‌های با نقش اسمی استفاده کرد:

like a palace, like me/ like this, like walking.

توجه داشته باشید که ساختار زیرهم گاها مورد استفاده قرار می گیرد:

Like (somebody/something) doing something

به عنوان مثال:

این چه صدایی است؟  شبیه به صدای گریه کودک است. What’s that noise? It sounds like a baby crying.

بعضا Like به معنای برای مثال، for example ، به کار می رود. به جملات توجه کنید:

تفاوت کاربرد Like و As
من از ورزش‌های آبی بسیار لذت می برم، ورزش‌هایی مانند موج سواری، غواصی و اسکی روی آب. I enjoy water sports, like surfing, scuba diving and water skiing.

در بعضی مواقع عبارت As به معنای همانطور(in the same way) و یا در همان وضعیت(in the same condition) به کار می رود. به مثال‌ها توجه کنید:

من چیزی را جابه جا نکردم. همه چیز را در همان وضعیتی که بود رها کردم. I didn’t move anything. I left everything as it was.
بایستی همانطور که نشانت دادم انجامش می دادی. You should have done it as I showed you.

همانطور که می بینید در جملات بالا بعد از As فاعل به اضافه فعل استفاده می شود،

As+Subject+Verb

بعضا برای بیان جملاتی شبیه جملات بالا می توان از عبارت Like بهره برد:

همه چیز را در همان وضعیتی که بود رها کردم. I left everything like it was.

به مقایسه As و Like توجه کنید:

بایستی همانطور که نشانت دادم انجامش می دادی. You should have done it as I showed you. Or …. Like I showed you.

اما دقت داشته باشید که در مثال پایین به این دلیل که فقط ضمیر This به کار برده شده تنها می توانیم از Like استفاده کنیم:

بایستی اینطوری انجامش می دادی. You should have done it like this.

در بعضی جملات ساختار As+Subject+Verb کاربردهای متفاوتی دارد:

هرکاری که دوست داری انجام بده. You can do as you like. (do what you like)

نمونه های دیگری از این ساختار عبارات as you know/ as I said/ as she expected هستند:

همانطور که می دانی، تولد اما هفته دیگر است. As you know, it’s Emma’s birthday next week. (you know this already)

همینطور As می تواند نقش حرف اضافه داشته باشد، اما به خاطر داشته باشید که در این نقش معنای As از Like متفاوت خواهد بود:

به عنوان راننده تاکسی، بیشتر عمرم را در تاکسی می گذرانم. As a taxi driver, I spend most of my working life in a car.
همه از من می خواهند که برسانمشان. انگار که من راننده تاکسی هستم. Everyone wants me to drive them to places. I’m like a taxi driver.

امیدوارم مقاله تفاوت کاربرد Like و As برای شما مفید واقع شده باشد برای مطالعه مقاله های بیشتر به سایت اکادمی اموزش زبان رایگان ۲۴talk مراجعه کنید