کاربرد حرف ربط As در جمله در حقیقت یکی از عباراتی است که به واسطه آن می توان دو اتفاق یا پیشامد را به هم نسبت داد. بایستی توجه داشت که As در این حالت برای موقعیت هایی به کار می رود که دو چیز هم زمان و بدون توالی رخ می دهند. به مثال ها توجه کنید:

کاربردهای As
چنانکه که لیز از ما دور می شد ما برایش دست تکان می دادیم. We all waved goodbye to Liz as she drove away
چنانکه که از خیابان می گذشتم، ویترین مغازه ها را هم تماشا میکردم. As I walked along the street, I looked in the shop windows

همینطور که از مثال های بالا پیدا است، هر دو پیشامدهای ذکر شده به صورت همزمان روی داده اند و هردو آنها در یک بازه زمانی مشترک به پیش می رفته اند.

حالت دیگر استفاده از As زمانی است که اتفاقی در حین انجام فعلی دیگر پیشامد می کند. به مثال ها دقت کنید:

کاربرد حرف ربط As
چنانکه که کیت داشت از اتوبوس پیاده می شد زمین خورد. Kate slipped as she was getting off the bus
چنانکه از هتل خارج می شیدیم پل را ملاقات کردیم. We met Paul as we were leaving the hotel

در این مثال ها عملی در حین عمل دیگر و در میانه انجام آن، رخ داده است. به عنوان نمونه در جمله اول پای کیت در هنگام پایین آمدن از پله سر می خورد. پس پایین آمدن مقدم است بر سر خوردن.

کاربرد as

و عبارت “Just as” برای بیان اتفاقاتی به کار می رود که فاصله زمانیشان آنقدر کم بوده که می توان وقوعشان را همزمان در نظر گرفت. به مثال ها توجه کنید:

چنانکه نشستم، زنگ در به صدا در آمد. Just as I sat down, the doorbell rang
چنانکه مکالمه داشت جذاب می شد مجبور به رفتن شدم. I had to leave just as the conversation was getting interesting

یکی دیگر از کاربرد حرف ربط As برای بیان همزمانی اتفاقاتی است که برای مدتی طولانی به صورت همزمان رخ داده اند:

چنانکه روز می گذشت، هوا بدتر و بدتر می شد. As the day went on, the weather got worse
چنانکه به کار عادت کردم بیشتز از آن لذت می بردم. I began to enjoy the job more as I got used to it

توجه داشته باشید که کاربرد عبارت As متفاوت است از کاربردهای عبارت When.  As نشان دهنده همزمانی و اما when بیان کننده انجام فعلی بعد از عملی دیگر است. به مثال ها توجه کنید:

کاربرد حرف ربط As
چنانکه به سمت خانه می راندم، به موسیقی گوش می دادم. As I drove home, I listened to music (At the same time)
وقتی که به خانه رسیدم چیزی خوردم. When I got home, I had something to eat (After getting home)

توجه داشته باشید که در بعضی موقعیت ها As به جای Since و برای بیان چرایی انجام فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

به جملات زیر توجه کنید:

چنانکه گرسنه بودم تصمیم گرفتم که جایی برای غذا خوردن پیدا کنم. As I was hungry, I decided to find somewhere to eat
چنانکه زمان زیادی تا پروازمان مانده بیا برویم و قهوه ای بنوشیم. As we have plenty of time before our flight, let’s go and have a coffee

مثال های بیشتر رو می‌توانید در اینجا ببینید

با آکادمی آنلاین زبان انگلیسی به راحتی در خانه زبان انگلیسی را یاد بگیرید،برای اطلاعات بیشتر اینجارو کلیک کنید.