زبان های رسمی در اتحادیه اروپا چه زبان هایی هستن؟ و کدوم یک از این زبان ها در کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر استفاده میشه؟ قراره به این سولات جواب بدیم و ببینیم که کدوم زبان های رسمی در کدوم کشورها طرفدار و کاربرد بیشتری داره.

در اتحادیه اروپا ۲۴ زبان رسمی وجود داره ، از اونجایی که بعضی کشورها زبان مشترکی دارن تعداد زبان های رسمی کمتر از تعداد کشورهای اتحادیه اروپا هست.

۵ زبان درسمی که یشتری استفاده در اتحادیه رو داره

پنج زبان با بیشترین سخنور در اتحادیه اروپا انگلیسی (۴۴٪), آلمانی (۳۶٪)، فرانسوی (۲۹٪)، ایتالیایی (۱۸٪) و اسپانیایی (۱۷٪) هستند. آلمانی با داشتن ۲۰٪ از کل جمعیت سخنوران، پرمتکلم‌ترین زبان مادری هست و پس از اون فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی قرار دارن.

بیشترین زبان های رسمی در اتحادیه اروپا که گفت و گو و استفاده میشن چیست؟

زبان انگلیسی که حدود ۴۴% از جمعیت بزرگسال اتحادیه اروپا با این زبان صحبت میکنن و ۱۸% از مردم با زبان آلمانی صحبت میکنن.

زبان های رسمی در اتحادیه اروپا

زبان قوانین و مصوباتی که در اتحادیه اروپا منتشر میشه

قوانین و مصوبات در اروپا به همه زبان های رسمی موجود در این اتحادیه منتشر میشه ، تا همه مردم کشورها بتونن از قوانین اطلاع داشته باشن.، در جلسه های پارلمان اروپا نمایندگان به هر زبان رسمی که مسلط و آشنا باشن میتونن صحبت کنن.

زبان کمیسیون اروپا: از بین ۲۴ زبان رسمی فقط ۳ زبان انگلیسی ، فرانسوی و آلمانی زبان پذیرفته کمیسیون اروپا هستن.

زبان پارلمان اروپا: ولی در پارلمان همه ی زبان های رسمی به عنوان زبان کاری پذیرفته میشن.

تنها زبان های ملی که جزو زبان های رسمی نیستن؟

زبانزبان رسمیزبان محلی
لوکزامبورگی لوکزامبورگ بلژیک
ترکی استانبولی قبرس یونان
 رومانی

زبان لوکزامبورگی و زبان ترکی استانبولی (که به ترتیب در لوکزامبورگ و قبرس رسمیت دارند) تنها زبان‌های ملی هستند که جزو زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا نیستن.

زبان های رسمی در اتحادیه اروپا

زبان های رسمی اتحادیه اروپا

این زبان‌ها از طرف اتحادیه اروپا به عنوان زبان‌های رسمی این اتحادیه انتخاب شده‌اند.

زبانزبان رسمیزبان محلیاز سال
آلمانی بلژیک
 آلمان
 لوکزامبورگ
 اتریش
 بلژیک
 دانمارک
 فرانسه
 ایتالیا
 کرواسی
 لهستان
 رومانی
 اسلواکی
 اسلوونی
 جمهوری چک
 مجارستان
۱۹۵۷
اسپانیایی اسپانیا۱۹۸۶
استونیایی استونی لتونی۲۰۰۴
اسلوونیایی اسلوونی ایتالیا
 اتریش
 مجارستان
۲۰۰۴
اسلواکیایی اسلواکی کرواسی
 اتریش
 لهستان
 رومانی
 جمهوری چک
 مجارستان
۲۰۰۴
انگلیسی جمهوری ایرلند
 مالت
۱۹۷۳
ایتالیایی ایتالیا فرانسه
 کرواسی
 مالت
 اسلوونی
۱۹۵۷
ایرلندی جمهوری ایرلند۲۰۰۷
بلغاری بلغارستان یونان
 رومانی
 مجارستان
۲۰۰۷
پرتغالی پرتغال۱۹۸۶
چکی جمهوری چک کرواسی
 اتریش
 لهستان
 رومانی
 اسلواکی
۲۰۰۴
دانمارکی دانمارک آلمان
 سوئد
۱۹۷۳
رومانیایی رومانی بلغارستان
 مجارستان
۲۰۰۷
سوئدی فنلاند
 سوئد
 فنلاند۱۹۹۵
فرانسوی بلژیک
 فرانسه
 لوکزامبورگ
 بلژیک
 ایتالیا
۱۹۵۷
فنلاندی فنلاند سوئد۱۹۹۵
کرواتی کرواسی ایتالیا
 اتریش
 رومانی
 اسلوونی
 مجارستان
۲۰۱۳
لاتویایی لتونی لیتوانی۲۰۰۴
لهستانی لهستان لتونی
 لیتوانی
 رومانی
 اسلواکی
 جمهوری چک
 مجارستان
۲۰۰۴
لیتوانیایی لیتوانی لتونی
 لهستان
۲۰۰۴
مالتی مالت۲۰۰۴
مجاری مجارستان کرواسی
 اتریش
 رومانی
 اسلواکی
 اسلوونی
۲۰۰۴
هلندی بلژیک
 هلند
 فرانسه۱۹۵۷
یونانی یونان
 قبرس
 ایتالیا
 مجارستان
۱۹۸۱

میزان تسلط کشورها به زبان‌ها در اتحادیه اروپا

کشورجمعیتانگلیسیفرانسویآلمانیاسپانیاییروسیایتالیاییلهستانی
اتحادیه اروپا
(کل)
۴۰۸٬۸۷۹٬۰۶۹۴۴٪۲۹٪۳۶٪۱۷٪۶٪۱۸٪۱۰٪
اتریش۷٬۰۰۹٬۸۲۷۷۳٪۱۱٪۹۷٪۴٪۲٪۹٪۱٪
بلژیک۸٬۹۳۹٬۵۴۶۳۸٪۸۱٪۲۳٪۵٪۱٪۴٪۰٪
بلغارستان۶٬۵۳۷٬۵۱۰۲۵٪۲٪۸٪۲٪۲۳٪۱٪۰٪
کرواسی۳٬۸۵۶٬۴۰۱۴۹٪۴٪۳۴٪۲٪۴٪۱۴٪۰٪
قبرس۶۶۰٬۴۰۰۷۳٪۱۱٪۵٪۲٪۴٪۳٪۰٪
چک۹٬۰۱۲٬۴۴۳۲۷٪۱٪۱۵٪۱٪۱۳٪۱٪۲٪
دانمارک۴٬۵۶۱٬۲۶۴۸۶٪۹٪۴۷٪۴٪۰٪۱٪۰٪
استونی۹۴۵٬۷۳۳۵۰٪۱٪۲۲٪۱٪۵۶٪۰٪۰٪
فنلاند۴٬۴۴۰٬۰۰۴۷۰٪۳٪۱۸٪۳٪۳٪۱٪۰٪
فرانسه۴۷٬۷۵۶٬۴۳۹۳۹٪۹۷٪۸٪۱۳٪۱٪۵٪۱٪
آلمان۶۴٬۴۰۹٬۱۴۶۵۶٪۱۵٪۹۸٪۴٪۶٪۳٪۱٪
یونان۸٬۶۹۳٬۵۶۶۵۱٪۹٪۹٪۱٪۱٪۸٪۰٪
مجارستان۸٬۳۲۰٬۶۱۴۲۰٪۳٪۱۸٪۱٪۴٪۱٪۰٪
ایرلند۳٬۵۲۲٬۰۰۰۹۹٪۱۷٪۷٪۴٪۱٪۱٪۳٪
ایتالیایی۵۱٬۸۶۲٬۳۹۱۳۴٪۴٪۳٪۸٪۰٪۹۷٪۰٪
لاتویا۱٬۴۴۷٬۸۶۶۴۶٪۱٪۱۴٪۱٪۶۷٪۰٪۲٪
لیتوانی۲٬۸۲۹٬۷۴۰۳۸٪۳٪۱۴٪۱٪۸۰٪۱٪۱۲٪
لوکزامبورگ۴۰۴٬۹۰۷۵۶٪۹۶٪۷۱٪۵٪۰٪۶٪۰٪
مالت۳۳۵٬۴۷۶۸۹٪۱۷٪۳٪۱٪۰٪۶۶٪۰٪
هلند۱۳٬۳۷۱٬۹۸۰۹۰٪۲۹٪۷۱٪۵٪۰٪۲٪۰٪
لهستان۳۲٬۴۱۳٬۷۳۵۳۳٪۴٪۱۹٪۱٪۲۶٪۲٪۹۹٪
پرتغال۸٬۰۸۰٬۹۱۵۲۷٪۲۴٪۱٪۱۰٪۰٪۱٪۰٪
رومانی۱۸٬۲۴۶٬۷۳۱۳۱٪۲۳٪۷٪۵٪۳٪۷٪۰٪
اسلواکی۴٬۵۴۹٬۹۵۵۲۶٪۲٪۲۲٪۱٪۱۷٪۱٪۵٪
اسلوونی۱٬۷۵۹٬۷۰۱۵۹٪۳٪۴۸٪۳٪۵٪۱۲٪۰٪
اسپانیا۳۹٬۱۲۷٬۹۳۰۲۲٪۱۲٪۲٪۹۸٪۱٪۲٪۰٪
سوئد۷٬۷۹۱٬۲۴۰۸۶٪۱۱٪۳۰٪۵٪۰٪۲٪۱٪

امیدوارم مقاله زبان های رسمی در اتحادیه اروپا براتون مفید بوده باشه و اطلاعات لازم رو برای نیازتون مثل مهاجرت بدست آورده باشین. اگه شما قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی رو دارین باید بدونین که چه زبانی در کشور مورد نظرتون زبان رسمی است و چه زبانی بیشترین استفاده رو داره تا سعی کنین قبل از مهاجرت اون زبان رو تقویت کنین.

چرا آنلاین؟

همه ما میدونیم که زبان انگلیسی در همه دنیا مخصوصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین کاربرد رو داره پس برای مهاجرت غیر از زبان های دیگه باید زبان انگلیسیتون رو بیشتر از قبل تقویت کنین.

زبان های رسمی در اتحادیه اروپا

امروزه با توجه به وقت کم و مشغله های زیاد ارزش اوقات فراغت خیلی گرانبها تر و ارزشمند تر شده. همه ما برای این اوقات کلی برنامه ریزی میکنیم تا در طول هفته بعد کلی کار بتونیم یه زمانی رو خالی بکنیم و اون رو به استراحت ، تفریح ، ورزش و … بگذرونیم.

این موضوع به یادگیری زبان انگلیسی هم سرایت کرده و بیشتر مردم دوست دارن بدون اینکه وقتشون رو توی ترافیک و رفت و امد هدر بدن توی خونه وقتی راحت نشستن زبان انگلیسی یاد بگیرن. همین موضوع باعث شده هروز به تعداد زبان آموزان آنلاین اضافه بشه.

یکی از پیشنهاد ها برای آموزش آنلاین میتونه آکادمی مجازی ۲۴talk باشه که با داشتن اساتید با تجربه و تیم پشتیبانی قوی ،همه دوره های بزرگسالان ، نوجوانان ، کودکان و مخصوصا دوره های صرفا مکالمه که تخصص خاصی در اون داره رو پوشش میده و روش های آموزشی مخصوص متنایب با هر سنی رو داره. و هدفش نتیجه بخش بودن کلاسها و دوره ها است.