اگر دنبال پرکاربرد ترین کلماتی که توی انگلیسی استفاده میشه میگردی ، این لیست ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی رو داره که از ۱۰۰ اسم متداول و رایج به زبان انگلیسی در جلسه های دانشگاه معاصر آمریکایی (COCA) توسط دانشگاه بریگام یانگ انتخاب شدن.

مزیت یادگیری این اسم ها

افزایش داره لغات اولیه و ضروری: این اسم ها چون جزو اولیه ترین اسم ها و پرکاربردترین هستن ، باعث میشه دایره لغات اولیه در زبان انگلیسی افزایش پیدا بکنه ، که این کار ضروری برای یادگیری هست.

کمک به مکالمه روزمره و اولیه: وقتی این کلمه ها و اصطلاحات رو بلد باشی ، مکالمه ساده و روزمره برات راحتر میشه و اسم چیزهایی که مورد نیازت هست رو برای مکالمه راحت به یاد میاری.

100 اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

۲۰ اسم اول از ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

timeزمان / وقت
yearسال
peopleمردم
wayراه / روش
dayروز
manمرد
thingچیز
womanزن
lifeزندگی
childبچه
worldجهان
schoolمدرسه
stateکشور / ایالت / دولت
familyخانواده
studentدانش آموز / دانشجو
groupگروه
countryکشور / سرزمین / ییلاق
problemمشکل
handدست
partبخش

۲۰ اسم دوم از ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

placeمحل / مکان
caseمورد / پرونده / محفظه
weekهفته
companyشرکت
systemسیستم
programبرنامه
questionسوال
workکار
governmentدولت
numberعدد
nightشب
pointنقطه / نکته / منظور
homeخانه
waterآب
roomاتاق
motherمادر
areaناحیه / منطقه
moneyپول
storyداستان
factواقعیت

۲۰ اسم سوم از ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

monthماه
lotقطعه / قرعه
rightدرست
studyمطالعه / بررسی / تحصیل
bookکتاب
eyeچشم
jobشغل
wordکلمه
businessتجارت / کسب و کار
issueموضوع / نسخه
sideسمت / طرف
kindنوع / گونه
headسر / راس
houseخانه
serviceخدمت / وظیفه
friendدوست
fatherپدر
powerقدرت / برق
hourساعت
gameبازی

۲۰ اسم چهارم از ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

lineخط / صف
endپایان
memberعضو
lawقانون
carخودرو / ماشین
cityشهر
communityاجتماع / انجمن
nameنام
presidentرئیس جمهور / رئیس
teamتیم
minuteدقیقه
ideaایده
kidبچه
bodyبدن / تن
informationاطلاعات
backپشت / کمر
parentوالد
faceصورت
othersدیگران
levelسطح

۲۰ اسم پنجم از ۱۰۰ اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

officeدفتر
doorدر
healthتندرستی / سلامتی
personشخص
artهنر
warجنگ
historyتاریخ
partyمهمانی / حزب سیاسی
resultنتیجه
changeتغییر دادن
morningصبح
reasonدلیل
researchتحقیق
girlدختر
guysبچه ها
momentلحظه
airهوا
teacherمعلم / مدرس
forceزور / نیرو
educationتحصیل

یادگیری لغات و اولیه ترین اصطلاحات چیزهایی هست که باید توی زبان انگلیسی یاد گرفت ، اگر میخوای دایره لغاتت قوی بشه و کم کم به همه کلمه های انگلیسی مسلط بشی یه پیشنهاد خوب میتونه استفاده از کلاس های آنلاین با دوره های مختلفت باشه که بعد از مدتی راحت بتونی مکالمه تم رو قوی کنی.

100 اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

مزیت استفاده از دوره های آنلاین اینه که اگر به خاطر مشغله های کاری و یا هرچیزی وقت شرکت توی کلاسهای حضوری رو نداشتی با این دوره ها میتونی از هر زمان خالی برای یادگیری فرصت پیدا بکنی و دیگه وقتت رو برای گذروندن توی راه رفت و آمد و ترافیک نگذرونی و هرجا چه توی خونه و چه سرکار بتونی توی کلاست شرکت بکنی.

برای شروع میتونی از دوره های آنلاین آکادمی ۲۴talk استفاده بکنی که دوره ها جوری طراحی شده که بعد از گذروندن اونها بتونی به بهترین و استانداردترین سطحی که میخوای برسی و کلی توی یادگیری اصطلاحات و لغات و مکالمه پیشرفت کنی . این دوره ها برای هر سنی مثل بزرگسالان و نوجوانان و کودکان طراحی شده. پس از همین الان میتونی شروع بکنی.