دوست داری روز پدر رو به زبان انگلیسی به پدرت تبریک بگی؟ توی مقاله کلی جمله ها ی جذاب و زیبا برای تبریک روز پدر به انگلیسی رو براتون انتخاب کردیم ، که میتونی با اونها به پدرت متفاوت تبریک بگی و با اون خودت از تبریکی که میگی لذت ببری و پدرت رو کلی خوشحال بکنی.

انواع تبریک روز پدر به انگلیسی

تبریک روز پدر به انگلیسی

“You’re the best, Dad. I love you!”

“شما بهترین هستید ، بابا. دوستت دارم!”

“I’m so proud to be your son.”

“من خیلی افتخار می کنم که پسر شما هستم.”

“Dad, you’re in all my favorite memories.”

“بابا ، تو در تمام خاطرات مورد علاقه من هستی.”

“Dad, you’re still the one I think of first when I have a question about something or when I just need some support and good advice. Thank you for always being there for me.”

“بابا ، تو هنوزم اولین کسی هستی که وقتی در مورد چیزی سوالی دارم، یا به حمایت و نصحیت خوب نیاز دارم بهت فکر میکنم. مرسی که همیشه کنارم بودی.

“Thank you for being there every day with just the love and guidance I’ve needed.”

“متشکرم که فقط با عشق و راهنمایی که لازم داشتم هر روز کنارم هستی.”

“You’re my one and only dad, and I’ll always have a special place in my heart for you.”

“تو تنها پدر من هستی و من همیشه در قلبم جایگاه ویژه ای برای تو خواهم داشت.”

“You made growing up fun.”

“شما بزرگ شدن را سرگرم کننده کردید.”

تبریک روز پدر به انگلیسی

“Thank you for being there every day with just the love and guidance I’ve needed.”

“متشکرم که فقط با عشق و راهنمایی که لازم داشتم هر روز کنارم هستی.”

“God gave me such a good gift when he gave me you for a father.”

“خدا به من همچین هدیه خوبی داد وقتی تو را پدر رو به عنوان به من هدیه داد.”

“One father is more than a hundred schoolmasters.” —George Herbert

“یک پدر بیش از صد مدیر مدرسه است.” – جورج هربرت

“A father’s smile has been known to light up a child’s entire day.” —Susan Gale

“شناخته شده است که لبخند پدر کل روز کودک را روشن می کند.” – سوزان گیل

“No man I ever met was my father’s equal, and I never loved any other man as much.” —Hedy Lamarr

“هیچ مردی که من هرگز ملاقات کردم با پدرم برابر نبود و من هرگز چنین مرد دیگری را دوست نداشتم.” – هدی لامار

“A father doesn’t tell you that he loves you. He shows you.” —Dimitri the Stoneheart

“پدر به شما نمی گوید که شما را دوست دارد. او به شما نشان می دهد. ” – دیمیتری قلب سنگی

تبریک روز پدر به انگلیسی

“Behind every great daughter is a truly amazing father.” —Unknown

“پشت هر دختر بزرگ یک پدر واقعاً شگفت انگیز قرار دارد.” -ناشناس

“No music is so pleasant to my ears as that word―father.” —Lydia Maria Child

“هیچ موسیقی به اندازه این کلمه … پدر برای گوش من خوشایند نیست.” – لیدیا ماریا کودک

“Dads are most ordinary men turned by love into heroes, adventurers, storytellers and singers of song.” —Unknown

“پدران بیشتر مردهای معمولی هستند که توسط عشق به قهرمانان ، ماجراجویان ، داستان نویسان و خوانندگان آواز تبدیل می شوند.” -ناشناس

“No one in this world can love a girl more than her father.” —Michael Ratnadeepak

“هیچ کس در این دنیا نمی تواند دختری را بیشتر از پدرش دوست داشته باشد.” – مایکل راتندیپک

تبریک روز پدر به انگلیسی

“My father gave me my dreams. Thanks to him, I could see a future.” —Liza Minnelli

پدرم رویاهایم را به من داد. با تشکر از او ، من می توانم آینده را ببینم. ” – لیزا مینلی

“I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.” —Sigmund Freud

“من نمی توانم به اندازه نیاز به حمایت از پدر در دوران کودکی به هر نیازی فکر کنم.” -فروید زیگموند

تبریک دست جمعی و خانواده به پدر

تبریک روز پدر به انگلیسی

“Thank you for the example you set and for your leadership in our family. We love you, Dad!”

“ممنونم از الگوی شما و از رهبری شما در خانواده ما. ما تو را دوست داریم ، بابا! “

“So glad we all share such fun times together, Daddy.”

“خیلی خوشحالم که همه ما باهم چنین اوقات خوشی را سپری می کنیم ، بابا.”

“As a dad, as a father-in-law, as a grandpa—you’re the best, and we feel so lucky to have you!”

“به عنوان یک پدر ، به عنوان یک پدر شوهر ، به عنوان یک پدربزرگ – شما بهترین هستید ، و ما از داشتن شما احساس خوشبختی می کنیم!”

تبریک روز پدر به انگلیسی

امیدوارم که از مقاله تبریک روز پدر به انگلیسی لذت برده باشی و بتونی با تبریک گفتن به پدرن اون رو کلی خوشحال بکنی.

اگه دوست داری که با زبان انگلیسی به کسی تبریک بگی یا مکالمه بکنی پس چرا خودت زبان انگلیست رو تقویت نکنی، میگی وقت نداشتی؟ برای این مشکلت میتونم یه پیشنهاد خوب بدم اونم میتونه شرکت کردن توی دوره های آنلاین زبان باشه ، با این روش میتونی از هر زمانی که داری توی کلاس زبان بشینی و از همه فرصت هات بهترین استفاده رو بکنی. یه مزیت دیگه میتونه صرفه جویی توی هزینه های رفت و آمدت باشه که هرجور فکر کنی به صرفه تره.

آکادمی ۲۴talk با برگزاری دورره های مکالمه و بزرگسالان و نوجوانان و کودکان بصورت آنلاین خواسته شمارو هر چی زودتر به این هدف یعنی یادگیری راحتر زبان انگلیسی و صرفه جویی در وقت و هزینه کنارتون باشه.