روز مهندس در کشورهای مختلف در تاریخ های مختلف جشن گرفته می شه. در هند ، هر سال روز مهندس در ۱۵ سپتامبر جشن گرفته می شه. این روز برای ادای احترام به بزرگترین مهندس هندی بهارات راتنا ویسووسوارایا گرامی داشته می شه. اینجا ما برای تبریک روز مهندس به انگلیسی جمله های زیبایی رو گذاشتیم که میتونی با فرستادن این اصطلاحات به دوستان و آشناهاتون تبریک بگین و اونهارو خوشحال کنین.

۱٫ Engineering is a science that has all the features of art! Without being an artist, you cannot sketch your imaginations on the canvas of earth.

مهندسی علمی است که تمام ویژگی‌های هنر را دارد! بدون اینکه یک هنرمند باشید، نمی‌توانید تصورات خود را روی بوم زمین ترسیم کنید.

۲٫ Happy Engineer’s Day to all the Engineers. We salute your great ideas and innovations that have truly changed our lives.

روز مهندس بر همه مهندسین مبارک. ما از ایده ها و نوآوری های عالی شما که واقعاً زندگی ما را تغییر داده ، استقبال می کنیم.

۳٫ Engineers are persons who discover the world by their pen and brain.Happy Engineer’s Day

مهندسان افرادی هستند که با قلم و مغز خود جهان را کشف می کنند. روز مهندس مبارک.

۱۷ تبریک زیبا به انگلیسی برای روز مهندس

 تبریک روز مهندس به انگلیسی

۴٫ We build the world (Civil Engineer). We build the magic world (Computer Engineer). We connect the world (Electronics & Communication Engineer). We are the power of the world (Electrical Engineer). We move the world (Mechanical Engineer) Proud to be an engineer!! Happy Engineers Day.

ما دنیا را می سازیم (مهندس عمران). ما دنیای جادویی را می سازیم (مهندس کامپیوتر). ما جهان را به هم متصل می کنیم (مهندس الکترونیک و ارتباطات). ما قدرت جهان هستیم (مهندس برق). ما دنیا را به حرکت می اندازیم (مهندس مکانیک) مغرور به مهندس بودن !! روز مهندس مبارک.

۵٫ Feel special today for what you are. An engineer’s profession is a pride of the nation. Happy Professional Engineers day.

امروز به خاطر آنچه هستید، احساس خاص بودن بکنید. حرفه مهندس افتخار ملت است. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک.

۶٫ Dear Engineers, thank you for making our lives simpler and worth living. Happy professional Engineers day. Proud of you all.

مهندسین عزیز، متشکرم که زندگی ما را ساده‌تر و با ارزش‌تر کرده‌اید. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک. به همه شما افتخار می‌کنیم.

 تبریک روز مهندس به انگلیسی

۷٫ Engineering is not only the study of 45 subjects but it is moral studies of intellectual life. Happy Engineers Day!

مهندسی نه تنها مطالعه ۴۵ موضوع است بلکه مطالعات اخلاقی زندگی فکری است. روز مهندس مبارک!

۸٫ Software is a great combination of artistry and engineering. — Bill Gates, Co-founder of Microsoft.Happy Engineers Day!

نرم افزار ترکیبی عالی از هنر و مهندسی است. – بیل گیتس ، بنیانگذار مایکروسافت.روز مهندس مبارک!

۹٫ Science is about knowing; engineering is about doing. — Henry Petroski, American engineer.Happy Engineers Day!

علم در مورد دانستن است؛ مهندسی انجام دادن است. – هنری پطروسکی ، مهندس آمریکایی.روز مهندس مبارک!

۱۰٫ Architecture begins where engineering ends. — Walter Gropius, a German architect.Happy Engineers Day!

معماری از جایی شروع می شود که مهندسی تمام می شود. – والتر گروپیوس ، معمار آلمانی.روز مهندس مبارک!

۱۱٫ Getting 40 marks out of 100 is a great achievement for me. My xerox bills are higher than my mobile bill. Yes…. I am an Engineering student. Happy Engineers Day.

گرفتن ۴۰ نمره از ۱۰۰ یک موفقیت بزرگ برای منه. قبض زیراکس من بیشتر از قبض موبایل منه. آره…. من دانشجوی مهندسی هستم. روز مهندسین مبارک.

 تبریک روز مهندس به انگلیسی

۱۲٫ I am an Engineer. I serve mankind by making dreams come true. Happy Engineers Day!

۵- من مهندس هستم. من با تحقق بخشیدن به رویاها به بشر خدمت می کنم. روز مهندس مبارک!

۱۳٫ At its heart, engineering is about using science to find creative, practical solutions. It is a noble profession. Happy Engineers Day!

در واقع ، مهندسی استفاده از علم برای یافتن راه حل های عملی و خلاقانه است. این یک حرفه نجیب است. روز مهندس مبارک!

۱۴٫ When we think of technical change with organised force, engineers are the only ones who come to the mind. You guys are walking encyclopaedia of innovation and science.

وقتی با نیروی سازمان یافته به تغییرات فنی فکر می‌کنیم، مهندسین تنها کسانی هستند که به ذهن خطور می‌کنند. شما بچه‌ها در حال پیاده سازی دانشنامه نوآوری و علم هستید.

۱۵٫ They work together to achieve goals that are meant for the entire world. Engineers are a gift to the world and we need more of them for a better and smarter tomorrow.Happy professional Engineers day

آن‌ها با هم کار می‌کنند تا به اهدافی جهان شمول دست یابند. مهندسان، هدیه‌ای به جهانیان هستند و ما برای رسیدن به فردا‌هایی بهتر و روشن‌تر به تعداد بیشتری از آن‌ها نیاز داریم.روز مهندسین حرفه‌ای مبارک.

 تبریک روز مهندس به انگلیسی

۱۶٫ An Engineer is a Person who applies the skills and knowledge of basic science for the good of society.Happy Engineers Day

مهندس فردی است که همه دانش‌ها و توانایی‌ها را یاد می‌گیرد، تا بر اساس علم، یک جامعه خوب بسازد. روز مهندس مبارک.

۱۷٫ Engineers are always honest in matters of technology and human relationships.That’s why it’s a good idea to keep Engineers away from.customers, romantic interests, and other people who can’t handle the truth.

مهندسان همیشه در زمینه فناوری و روابط انسانی صادق هستند. به همین دلیل بهتر است که مهندسان را از مشتری، افراد رمانتیک و سایر افرادی که نمی‌توانند حقیقت را هضم کنند، دور نگه دارید!

امیدوارم این جملات برای تبریک روز مهندس به انگلیسی براتون مفید بوده باشه و با فرستادن اونها تونسته باشین دوستتون و یا هرکسی رو با این تبریک ها خوشحال کرده باشین.

توی دنیای امروز که همه چی پیشرفت کرده و زبان انگلیسی کل دنیارو فرا گرفته خیلی وقتا پیش میاد که ما نیازمون به زبان انگلیسی رو متوجه میشیم .مثلا برای یه مکالمه ساده برای تبریک یا هر چیزی .اگر دوست داری به انگلیسی مناسبتی رو تبریک بگی یا اونقدر زبان انگلیسیت خوب بشه که هر احساسی رو که به ذهن و زبونت میاد خودت جمله بندی کنی و اون رو به انگلیسی به کسی که دوستش داری بگی باید اول زبان انگلیسیت رو تقویت بکنی.

برای اینکار میتونی از از دوره های صرفا کالمه اونقدر مهارت پیدا بکنی که هر چیزی رو به راحتی در موردش صحبت بکنی ، آکادمی۲۴talk با داشتن انواع دوره ها به شکل آنلاین مثل دوره بزرگسالان، نوجوانان، کودکان نیاز همه زبان آموز هارو برطرف کرده.