پادکست British Council سطح A1 شماره ۸: Meeting people at a dinner

با هشتمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

از بین سه گزینه هر سوال، دوتای آنها درست است. آن ها را انتخاب کن : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

۱)How are you?
a. Am fine.
b. Fine.
c. I’m fine

۲)Nice to meet you.
a. Nice to meet you.
b. Nice to meet you too.
c. Thank you

۳)Do you know Jack?
a. I know.
b. No, I don’t.
c. Yes, I know him.

۴) Do you remember?
a. Yes, do.
b. Yes, I do.
c. Yes, I remember.

۵)Would you like a drink?
a. Good idea.
b. How are you?
c. Yes, please

۶)Here you are.
a. Thanks.
b. Thank you.
c. You’re welcome.

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت چند نفر برای اولین بار با هم در یک مهمانی به صرف شام آشنا میشوند. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: Meeting people at a dinner

پادکست British Council سطح A1 شماره 8

متن پادکست:

Charles: Hello, Julian.

Julian: Hello, Charles. How are you?

Charles: I’m fine. Fine. Julian, do you remember Alyssa?

Julian: No, I don’t.

Charles: She’s Ben’s sister. Do you remember? We were all at Ben’s wedding together.

Julian: Ah, yes, I do – in that old castle. Was it in January?

Charles: Yes, it was! Alyssa was there.

Alyssa: Hello. Nice to meet you … again.

Julian: Hello, nice to meet you too, Alison.

Alyssa: I’m not Alison.

Julian: What?

Alyssa: My name isn’t Alison. It’s Alyssa.

Julian: I’m sorry. Nice to meet you, Alyssa.

Charles: Good. Would you like a drink?

Julian: Good idea.

Alyssa: Yes, please.

Charles: Here you are.

Alyssa and Julian: Thanks!

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر را به ترتیت آنچه در پادکست شنیدی مرتب کن.

۱)……….My name isn’t Alison
2)……….Do you know Alyssa?
3)……….Nice to meet you too.
4)……….Do you remember?
5)……….Alyssa was there.
6)……….Would you like a drink?

تسک ۲

آیا این جملات درست (True) هستند یا نادرست (False)؟

۱)Julian remembers Alyssa.
2)Ben is Alyssa’s brother.
3)They were at Ben’s wedding.
4)The wedding was in February.
5)Julian says the wrong name.
6)Alyssa doesn’t want a drink.

جواب ها

  1. b, c
  2. a, b
  3. b, c
  4. b, c
  5. a, c
  6. a, b

تسک ۱

۱) Do you know Alyssa?
2) Do you remember?
3)Alyssa was there.
4)Nice to meet you too
5)My name isn’t Alison.
6)Would you like a drink?

تسک ۲

۱) False
2) True
3)True
4)False
5)True
6)False

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۸ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.