پادکست British Council سطح A1 شماره ۴: Business cards

با چهارمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات سمت چپ را به معنی آن ها در سمت راست وصل کن : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معنیکلمات
a. a person who works in a job to get experience lead programmer
b. machines that doctors usea manager
c. a job that is not for a long timean intern
d. the main programmerLtd
e. a person who leads other people in a companya director
f. the highest level of university educationa temporary job
g. the person at the top of a company a doctorate
h. ‘Limited’, a kind of company that has private ownersmedical equipment

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت با افراد مختلف با مشاغل مختلف آشنا میشی. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: Business cards

پادکست British Council سطح A1 شماره 4

متن پادکست:

A
A: Hello, Doctor Miller. It’s nice to meet you.
B: Please call me Peter.
A: OK. Are you a medical doctor? It must be helpful when you sell medical equipment.
B: Actually, no. My doctorate was in electronic engineering, but it’s still helpful for me when I sell our equipment.
B
Good morning, everyone. I’m happy to be here today to tell you about our new project. My name is Alessandro Rossi. I’m the project leader on the Starlight programming project.
C
Pleased to meet you. Here’s my card. My real name is Megumi Tanaka, but people who are not from my country think it’s difficult to say my name, so I use another name, Meg, when I’m working internationally.
D
Hello, everyone. My name’s Andres Mulligan. I’m very happy to be joining this team for the next few months and learning more about research and development.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

این جمله ها درست است (True) یا نادرست (False)؟

۱)Peter Miller is not a medical doctor
2)Peter sells machines for hospitals and doctors.
3)Starlight is the name of Alessandro’s company.
4)Alessandro is the manager of the company
5)Megumi thinks her real name is difficult to say
6)Andres is not a permanent member of the team

تسک ۲

جملات زیر را به افرادی که این جمله ها را گفتند وصل کن.

Dr Peter MillerAndres Mulligan Jr
Alessandro RossiMegumi Tanaka

۱) ———–My doctorate was in electronic engineering.
2)———–I’m the project leader.
3)———–I use another name when I’m working internationally.
4)———–I’m happy to be joining this team for the next few months

جواب ها

 1. d
 2. e
 3. a
 4. h
 5. g
 6. c
 7. f
 8. b

تسک ۱:

 1. True
 2. True
 3. False
 4. False
 5. False
 6. True

تسک ۲

۱)Dr Peter Miller
2)Alessandro Rossi
3)Megumi Tanaka
4)Andres Mulligan Jr

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۴ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.