پادکست British Council سطح A1 شماره ۲: A voicemail message

با دومین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمه ها و نمادهای سمت چپ را به معنی آنها در ستون راست وصل کن. (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معنیکلمات/نمادها
a) things a company makes and sells a colleague
b) someone you work with
c) a place where people work at desks_
d) underscorean office
e) the amount of money you pay for somethinga brochure
f) atproducts
g) hyphen or dashthe price
h) a small book with information about a product@

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت قراره یک پیام صوتی بشنوی. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – A1 – A voicemail message

پادکست British Council سطح A1 شماره 2

متن پادکست:

John:
Hi, this is John. Thanks for calling. I’m not here at the moment, so please leave a
message and I’ll call you back.

Marina:
Hi, John, this is Marina Silva calling from Old Time Toys. Your colleague Alex gave me
your phone number. She said you can help me.
I need some information on your new products. Could you please call me when you are back
in the office? My phone number is 0-2-0-8, 6-5-5-7-6-2-1.
Also, can you please email me your new brochure and information about your prices? My
email address is Marina, that’s M-A-R-I-N-A, dot Silva, that’s S-I-L-V-A, at O-L-D-T-I-M-E hyphen
toys dot com.
Thanks a lot. I look forward to hearing from you.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

Choose the best answer

۱)John works at Old Time Toys

a) Yes
b) No

۲)Marina wants …

a. product information, a brochure and prices.
b. to call John again later.

۳)Marina’s email address is …

a. marina.silva@oldtime_toys.com
b. marina.silva@oldtime-toys.com

تسک ۲

Write a number (1–۶) to put the actions in the order they are mentioned.

———–Marina says that she needs some product information.
———–Marina introduces herself.
———–Marina leaves her email address.
———–Marina says how she got John’s phone number.
———–Marina asks for a brochure and prices.
———–Marina asks John to call her back.

جواب ها

 1. b
 2. g
 3. d
 4. c
 5. h
 6. a
 7. e
 8. f

تسک ۱:

 1. b
 2. a
 3. a
 4. b

تسک ۲

۱)Marina introduces herself.
2)Marina says how she got John’s phone number.
3)Marina says that she needs some product information.
4)Marina asks John to call her back.
5)Marina asks for a brochure and prices.
6)Marina leaves her email address.

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۲ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.