پادکست British Council سطح A1 شماره ۶: Meeting a new team member

با ششمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز کامل کن.: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

( to meet you, you do, you from, you work, you worked here ,your name)

۱) What’s ……………………………………………………………?
۲)Where do ……………………………………………………………?
۳)It’s nice …………………………………………………………… .
۴)What do ……………………………………………………………?
۵) Where are ……………………………………………………………?
۶) How long have ……………………………………………………………?

حالا به پادکست گوش کن. این قسمت درباره ی آشنایی با یک عضو جدید تیمه. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: Meeting a new team member

پادکست British Council سطح A1 شماره 6

متن پادکست:

Peter: Hi, my name’s Peter. What’s your name?

Carla: Hi, Peter. I’m Carla. I’m new here.

Peter: Welcome to the company, Carla.

Carla: Thanks, Peter. I’m happy to be here and it’s nice to meet you.

Peter: It’s nice to meet you too.

Carla: Where do you work?

Peter: I work in the design team. We sit over there.  

Carla: I’m in the marketing team. I started last week.

Peter: You work in marketing? That’s very interesting.

Carla: Yes, it is. I’m enjoying it. But there are a lot of new things to learn.

Peter: I’m sure there are. I’m happy to help you if I can.

Carla: Thank you, Peter. What do you do in the design department?

Peter: I design new products.  

Carla: That sounds interesting. I plan marketing events for new products. So I think we’ll work together sometimes.

Peter: That would be great. So, where are you from, Carla?

Carla: Brazil. And you?

Peter: I’m from the UK.

Carla: How long have you been here?

Peter: I’ve worked here for three years but I actually moved here from the UK five years ago, to study.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱)Peter is new in the company
2)Peter is a designer
3)Carla works in marketing.
4)Peter plans events for new products.
5)Carla is Brazilian.
6)Peter started his job five years ago.

تسک ۲

جملات زیر را در ستون مرتبط با گوینده آنها قرار بده.

۱)I’m happy to be here
2)I started last week
1)I design new products.
2)I work in the design team.
1)I’m new here.
2)I moved here from the UK five years ago.

PeterCarla


تسک ۳

جواب های سمت راست را به سوال های مناسب سمت چپ وصل کن.

جواب هاسوال ها
a. I’m from Brazil What’s your name
b.I design new productsWhere do you work
c. I’ve worked here for three yearsIt’s nice to meet you
d. My name’s Peter. / I’m CarlateachersWhat do you do
e. I work in the design teamWhere are you from
f. It’s nice to meet you tooHow long have you been here

جواب ها

۱)What’s your name?
2)Where do you work?
3)It’s nice to meet you.
4)What do you do?
5)Where are you from?
6)How long have you worked here?

تسک ۱

۱)False
2)True
3)True
4)False
5)True
6)False

تسک ۲

PeterCarla
I work in the design teamI’m new here
I design new productsI’m happy to be here
I moved here from the UK five years agoI started last week.

تسک ۳

  1. d
  2. e
  3. f
  4. b
  5. a
  6. c

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۶ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.