در این بخش قصد داریم در مورد افعال انگلیسی با حروف اضافه صحبت کنیم. بسیار دقت داشته باشد که جا به جا استفاده کردن حروف اضافه، ممکنه کاملا معنی فعل رو عوض کنه.

افعال هم‌نشین با TO و AT

  talk/speak TO (somebody) (‘with’ is also possible but less usual):

اون آقایی که باهاش صحبت می کردی کی بود؟ Who was that man you were talking to?

  listen TO …

بعدازظهر رو با موسیقی گوش دادن گذراندیم. We spent the evening listening to music. (not ‘listening music’)

 write (a letter) TO …

ببخشید که خیلی وقته که چیزی برات ننوشتم. Sorry I haven’t written to you for such a long time.

اما:

  phone/telephone somebody (no preposition)

دیروز به پدرت زنگ زدی؟    Did you phone your father yesterday? (not ‘phone to your father’)

invite (somebody) TO (a party/a wedding etc.):

آدمهای خیلی کمی رو به عروسی شون دعوت کردن. They only invited a few people to their wedding.

برای بعضی از افعال هم می تونیم از AT و هم از TO استفاده کنیم، اما دقت داشته باشین که معنای افعال بسته به حرف اضافه مورد استفاده متفاوت خواهد بود:

shout AT somebody (when you are angry):

افعال انگلیسی با حروف اضافه
خیلی عصبانی شد و شروع کرد به فریاد زدن. She got very angry and started shouting at me.

  shout TO somebody (so that they can bear you):

از اون طرف خیابان من رو صدا زد.    She shouted to me from the other side of the street.

  throw something AT somebody/something (in order to bit them):

یکی به سمت وزیر تخم مرغ پرتاب کرد. Somebody threw an egg at the minister.

throw something TO somebody (for somebody to catch):

جودی فریاد زد: بگیر! و کلیدها رو از پنجره به سمتم پرتاب کرد. Judy shouted ‘Catch!’ and threw the keys to me from the window.

Explain/describe/apologize TO/ FOR

  We say explain something (TO somebody):

می تونی این کلمه رو برام توضیح بدی؟ Can you explain this word to me? (not ‘explain me this word’)

  also: ‘explain (to somebody) that/what/how/why …’:

افعال انگلیسی با حروف اضافه
براشون توضیح دادم که ازشون می خوام چه کاری انجام بدن. I explained to them what I wanted them to do. (not ‘I explained them’)
اجازه بدین براتون شرح بدم که چه چیزی دیدم. Let me describe to you what I saw.

افعال انگلیسی با حروف اضافه

و دقت داشته باشید که می گیم:

‘apologize TO somebody (for …)’:

ازم معذرت خواهی کرد. He apologized to me. (not ‘He apologized me’)

‘thank somebody (for something)’, ‘ask somebody (for something)’:

ازم درخواست پول کرد. He asked me for money. (not ‘He asked to me’)

`look/ stare/ glance/ laugh AT …, have a look/ take a look AT …’

چرا اونجوری به من نگاه می کنی؟ Why are you looking at me like that?

Aim/ point (something) AT …, shoot/ fire (a gun) AT …

چاقو رو به سمت من نگیر. خطرناکه. Don’t point that knife at me. It’s dangerous.

اگر نیازمند به مطالعه بیشتر در مورد حروف اضافه با افعال هستید به سایت کمبریج مراجعه کنید

آکادمی آنلاین زبان مرجع یادگیری زبان انگلیسی با متد های جدید آموزشی، برای اطلاعات بیشتر اینجا رو کلیک .کنید