در این مقاله می‌خواهیم کاربردهای For و During و While را برای شما بیان کنیم
برای بیان مدت زمان انجام کاری عبارت For قبل از یک بازه زمانی به کار برده می شود
مثلا :

for two hours, for a week, for ages.

کاربردهای For و During و While

به مثال‌ها توجه کنید:

به مدت دو ساعت تلویزیون تماشا کردیم. . We watched TV for two hours last night
کجا بودی؟ خیلی وقته که منتظرتم؟ Where have you been? I’ve been waiting for ages

برای بیان این که فعلی و یا اتفاقی در چه زمانی پیشامد کرده است از عبارت During استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که بعد از During بایستی از یک اسم استفاده کنیم.

.During the movie, during our holiday, during the night

به جملات زیر دقت کنید:

در حین تماشای فیلم خوابم برد. . I fell asleep during the movie
در طول مدت تعطیلاتمان با آدم‌های بسیار خوبی آشنا شدیم. We met some really nice people during our holiday

به همراه عبارات زمانی ای مثل the morning, the afternoon, the summer می توان از هر دو عبارات During و یا In استفاده کرد:

در طول شب بایستی باران باریده باشد. It must have rained in the night. Or … during the night
یک زمانی در طول بعداز ظهر با شما تماس خواهم گرفت. I’ll call you sometime during the afternoon. Or … in the afternoon

برای بیان اینکه چیزی یا فعلی چه قدر و به چه مدت اتفاق افتاده است بایستی از For استفاده کرد و نه During

سه روز بدون وقفه باران بارید. It rained for three days without stopping. (not during three days)

به مقایسه During و For توجه کنید:

در حین تماشای فیلم خوابم برد. .I fell asleep during the movie
نیم ساعت خواب بودم. . I was asleep for half an hour

به ساختارهای During و   While در جملات زیر توجه کنید:

در حین تماشای فیلم خوابم برد. I fell asleep during the movie. (during + noun)
وقتی که داشتم فیلم می دیدم خوابم برد. I fell asleep while I was watching TV. (while + subject + verb)
کاربردهای For و During و While

همانطور که می‌بینید هر دو عبارت از لحاظ معنایی بسیار شبیه به هم هستند اما از نظر ساختاری با هم تفاوت دارند. بعد از During بایستی از اسم استفاده کنیم و اما بعد از While نیاز داریم که فاعل و فعل داشته باشیم:

در طول مدت تعطیلاتمان آدم های بسیار خوبی را ملاقات کردیم. We met a lot of interesting people during our holiday
وقتی که در تعطیلات بودیم ادم‌های بسیار خوبی را ملاقات کردیم. We met a lot of interesting people while we were on holiday

می توان عبارت While را در ابتدای جمله هم قرار داد. به کاما دقت کنید:

وقتی که بیرون بودی تلفن داشتی. . While you were out, there was a phone call

همینطور توجه داشته باشید هنگامی که در مورد آینده صحبت می کنید، بعد از While بایستی از شکل ساده فعل (بدون will ) استفاده کرد:

در طول زمانی که منتظری می‌خواهی چه کار کنی؟ What are you going to do while you are waiting

و دقت داشته باشید که عبارت While با زمان گذشته تطابق زمانی دارد:

وقتی که من تلویزیون نگاه می کردم الکس کتاب می خواند. Alex read a book while I watched TV

امیدوارم مقاله کاربردهای For و During و While برای شما مفید بوده باشد برای مطالعه مقاله های بیشتر به سایت اکادمی اموزش زبان رایگان ۲۴talk مراجعه کنید.