پادکست انگلیسی BBC – پری دریایی

پادکست

پادکست BBC شماره 126

پادکست انگلیسی BBC – اعتماد به حافظه

زمان تقریبی مطالعه: ۱۱ دقیقه پادکست انگلیسی BBC – اعتماد به حافظه درباره آیا می توانید به حافظه خود اعتماد کنید؟ صحبت میکنه. این پادکست با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید