معذرت خواهی کردن به انگلیسی و جملات مناسب برای ابراز عذرخواهی و شرمندگی در انگلیسی چه چیزهایی هستن؟ اول از همه امیدوارم توی شرایطی قرار نگیرین که بخواین از این جملات استفاده کنین، ولی برای همه ما در اتفاقات روزمرمون پیش میاد که مجبوریم از این جمله ها استفاده کنیم. عذرخواهی کردن در انگلیسی شکل های مختلفی داره.

معمولا برای عذرخواهی در شرایط مختلف مثل عذرخواهی از دوستان و خانواده با عذرخواهی در شرایط رسمی تر فرق میکنه. اما یک سری کلمه جادویی وجود داره که می تونیم برای بهتر کردن اوضاع از اونها استفاده کنیم. اینجا قراره پرکاربردترین اونهارو در هر شرایطی بهتون بگیم.

یادگیری عذرخواهی به انگلیسی برای صحبت کردن انگلیسی مودبانه ضروریه. این بهتون در روابط شخصی و همچنین روابط حرفه ای کمک میکنه. برای یادگیری عبارات، نکات و ترفندهای ضروری ابراز تأسف به انگلیسی، به خوندن ادامه بدین.

جملات خلاصه برای عذرخواهی

Sorryمتاسفم
I’m so sorryخیلی متاسفم
I’m very sorryخیلی متاسفم
I’m genuinely sorryواقعاً متاسفم
I’m terribly sorryمن واقعا متاسفم
Ever so sorryقویتر از sorry هست ولی کاملاً formal یا رسمیه
How stupid / careless / thoughtless of meوای بر من
خاک بر سرم
( این برای وقتیه که خراب کاری میکنین مثلا یه چیزی روی لباس کسی میریزین)
Pardon یا Pardon me یا I beg your pardonببخشید؟ عذر میخوام متوجه نشدم! بله؟
That’s my faultاشتباه از من بود؛ تقصیر بنده بود؛ من مقصر بودم
Please excuse my ignorance / carelessness / forgetfulnessنادانی / بی دقتی / غفلت من رو ببخشین
Please don’t be mad at meاز دستم عصبانی نشین
Please accept our (sincerest) apologiesخواهشمندیم پوزش ما رو بپذیرین
معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

گفتن متأسفم وقتی اشتباه کوچیکی کردی

همه اشتباهات ما بزرگ نیستن. مثلا عجله دارین و با کسی توی فروشگاه برخورد میکنین از اشتباهات جزئی هست. که ممکنه وقتی بیخیال یا حواس پرت هستیم اتفاق بیفتن. با این حال، ما هنوز هم باید در این شرایط عذرخواهی کنیم.

در اینجا چند عبارت ساده برای اشتباهات کوچیک آورده شده. به یاد داشته باشین که این عبارات رو با لبخند و لحنی شاد بگین:

Oh, sorry! I didn’t see you there! (Used when you step on someone’s toes or bump into someone)اوه ببخشید! من تو رو آنجا ندیدم! (وقتی پا روی انگشتان پا می گذارین یا به شخصی برخورد می کنین)
Sorry about thatبابت اون متاسفم
Sorry, it was an accidentببخشید، این یک تصادف بود!
Sorry, I didn’t mean to do thatبا عرض پوزش، من قصد انجام این کار را نداشتم!
معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

معذرت خواهی کردن به انگلیسی وقتی کار اشتباهی انجام دادین

خیلی اوقات، اشتباهات بزرگی مرتکب می شیم یا بهم می ریزیم. بعضی از این اشتباهات ممکنه عمدی باشه یعنی عمداً انجام داده باشین. بعضی از اشتباهات می تونه تصادف یا سو تفاهم باشه.

اما به هر صورت، اگر این اشتباه تقصیر شما بوده، باید مسئولیتشو قبول کنی و عذرخواهی کنی.

I’m so sorry. I was incorrectمن خیلی عذر می‌خواهم. اشتباه کردم.
I apologize for my mistake. I should have been paying more attentionاز اشتباه خود عذر می خوام من باید بیشتر توجه می کردم.
That was wrong of me. I promise I will never do it againاین از اشتباه من بود. قول می دم دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنم.
I messed up and I’m sorry. I will try to do better next timeمن اشتباه بزرگی انجام دادم و عذرخواهی می‌کنم. سعی می‌کنم دفعه بعد آن را بهتر انجام دهم.
معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

چطوری از کسی که به احساسات اون آسیب زدیم عذرخواهی کنیم؟

تمام کارهای ما عواقبی داره و روی اطرافیانمون تأثیر میذاره. گاهی اوقات اونچه می گیم یا می کنیم باعث ناراحتی بقیه میشه.

I’m very sorry for forgetting the groceries. Please don’t be mad at meاز این‌ که (خریدن) خواروبار رو فراموش کردم، متاسفم. لطفا از دست من عصبانی نباش.
I didn’t mean to hurt you but I’m sorry I did. Will you please give me another chanceنمی‌خواستم به تو آسیب بزنم، اما متاسفم که این کار رو کردم. امکان داره که فرصت دیگری به من بدی؟
I’m sorry. I shouldn’t have said thatمتاسفم. من نباید اون حرف رو می زدم.
I’m filled with remorse for what I did last nightاز آنچه شب گذشته انجام داده ام پر از پشیمانی شدم.
It was my fault that I lost my temper. Will you please forgive me?
به خاطر کاری که دیشب انجام دادم، پر از افسوس و پشیمانی‌ هستم.ایا من رو میبخشی؟
I’m so sorry. I’m ashamed of lying to youمن خیلی متاسفم. از دروغ گفتن به تو شرمسارم.
I’m sorry. Is there anything I can do to make this up to you?معذرت می‌خواهم. آیا کاری هست که بتوانم انجام دهم و اشتباهم را برای تو جبران کنم؟
I truly regret what I didمن واقعاً از کاری که کردم پشیمانم.
معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

عذرخواهی غیر رسمی

My bad, I forgot to bring the bookتقصیر من بود، فراموش کردم کتاب رو بیارم.
Oops, sorry(صوت تعجب)، عذرخواهی می‌کنم!
How silly/careless/stupid of me to say thatچه نادانم / بی‌ملاحظه بوده‌ام/ حماقت کردم که چنین حرفی زدم.
I goofed, sorryحماقت کردم، ببخشید!
Whoops(صوت تعجب)
Sry. See ya soon! (Sorry. See you soon!)ببخشید، به زودی میبینمت!( در پیامک، می‌تونین sorry را به شکل کوتاه sry بنویسین)

معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط رسمی

عذرخواهی در موقعیت های رسمی تر، مثل محل کار یا محیط رسمی، واقعاً مهمه.

به عنوان مثال، اگه کار اونها به اندازه کافی خوب نیست، کارمندان ممکنه مجبور بشن از رئیس خود عذرخواهی کنن، چه کتبی و چه حضوری یا ممکنه کارگران مجبور بشن وقتی مشکلی پیش اومد، از مشتری عذرخواهی کنن.

I would like to sincerely apologize for my mistakeدوست دارم خالصانه به خاطر اشتباهم عذرخواهی کنم.
My apologies. I take full responsibility for that failureعذرخواهی می‌کنم. مسئولیت این شکست را کاملا می‌پذیرم.
I owe you an explanation for my disappointing behaviorیک توضیح و عذرخواهی درباره رفتار نا‌امید کننده‌ام به شما بدهکارم.

چند جمله برای پذیرفتن و پاسخ به عذرخواهی دیگران

That’s all rightایرادی نداره
Never mindبی خیال
Don’t apologizeعذرخواهی نکن
It doesn’t matterمهم نیست
Don’t worry about itنگرانش نباش / فکرشو نکن
Don’t mention itبهش اشاره نکن
That’s OKمهم نیست / ایرادی نداره
I quite understandکاملاً متوجهم / میفهمم
You couldn’t help itچاره ای نبود / نمیتونستی کار دیگه ای بکنی
Forget about itفراموشش کن / حرفشم نزن
No harm doneاتفاقی نیافتاده / مهم نیست

امیدوارم مقاله معذرت خواهی کردن به انگلیسی در شرایط مختلف براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشین.

وقتی شما دنبال این جمله ها اومدین این نشون میده که برای دیگران ارزش قائلین. برای خوب حرف زدن و بالا بردن دایره لغات برای یه مکالمه خوب در هر شرایطی اولین کاری که باید بکنین اینه که مکالمه تون رو قوی بکنین و با روش هایی مثل پادکست گوش دادن یا فیلم دیدن کلمات و اصلاحات عامیانه ای که کمتر توی کتابهای آموزشی میبینین رو یاد بگیرین.

آکادمی مجازی ۲۴talk با برگزاری کلاسهای آنلاین در هرجای دنیا و داشتن دوره های مناسب برای همه سنین مثل کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با داشتن اساتید با تجربه و روش های آموزشی استاندارد و مدرن این نیاز رو برای زبان آموزان برطرف کرده.