در این مقاله به آشنایی با فعل should – بخش دوم میپردازیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. اگر بخش اول آن را مطالعه نکرده اید، پیشنهاد میکنیم مقاله استفاده از فعل should در زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

می توان از فعل should بعد از یک سری از افعال در زبان انگلیسی استفاده کرد، به ویژه:

suggest  propose  recommend  insist  demand

اصرار کردند که باهاشون شام بخوریم.   They insisted that we should have dinner with them.
ملزم میدونم که اون معذرت خواهی کنه. I demanded that he should apologize.
پیشنهاد می کنی که چیکار کنم؟   What do you suggest I should do?

به همین روش، می توان از فعل should بعد از کلمات suggestion/proposal/recommendation و غیره استفاده کرد.

آشنایی با فعل should 2
نظرت در مورد پیشنهاد جین چیه که میگه من باید ماشین بخرم؟   What do you think of Jane’s suggestion that I should buy a car?

همچنین از این فعل بعد از عبارت it’s important/vital/necessary/essential that… استفاده می کنیم:

مهمه که سر وقت اینجا باشی.   It’s essential that you should be here on time.

در همه مثال هایی که تا اینجای درس داشتیم، میشه کلمه should رو حذف کرد:

مهمه که سر وقت اینجا باشی. It’s essential that you be here on time. (= that you should be here)
ملزم میدونم که اون معذرت خواهی کنه. I demanded that he apologize.
پیشنهاد می کنی که چیکار کنم؟   What do you suggest I do?

 همچنین میتونیم از زمان حال یا گذشته در این ساختارها استفاده کنیم:

آشنایی با فعل should 2
مهمه که سر وقت اینجا باشی.   It’s essential that you are here on time.
ملزم میدونم که اون معذرت خواهی کنه.   I demanded that he apologised.

در زمان استفاده از فعل suggest مراقب باشید. نمیتوان از to بعد از suggest استفاده کرد:

پیشنهاد می کنی که چیکار کنیم؟   What do you suggest we should do?
پیشنهاد می کنی که چیکار کنم؟   or What do you suggest we do? (but not ‘What do you suggest us to do?’)
جین پیشنهاد داد که ماشین بخرم.   Jane suggested that I (should) buy a car.
جین پیشنهاد داد که ماشین بخرم.   or Jane suggested that I bought a car. (but not ‘Jane suggested me to buy’)

می توان از suggest بعد از برخی از صفت ها استفاده کرد:

  strange,  odd,  funny, typical,  natural,  interesting,  surprised,  surprising.

عجیبه که دیر کرده. معمولا سر وقت میاد. It’s strange that he should be late. He’s usually on time.
تعجب کردم که همچین چیزی گفت. I was surprised that she should say such a thing.

می توانیم از ساختار If … should… نیز استفاده کنیم:

اگر وقتی بیرونم تام زنگ بزنه، بهش بگو بعدا بهش زنگ می زنم.   If Tom should phone while I’m out, tell him I’ll phone him back later.

عبارت If Tom should call معادل عبارت If Tom phones هست. با استفاده از should گوینده این معنی رو القا میکنه که احتمال اتفاق افتادن اون چیز کمتره.

لباس های شسته شده رو بیرون گذاشتم. اگر بارون شروع شد، میشه بیاریشون داخل؟   I’ve left the washing outside. If it should rain, can you bring it in?

میتونیم should رو در ابتدای جمله قرار بدیم:

اگر وقتی بیرونم تام زنگ بزنه، میشه بهش بگی بعدا بهش زنگ می زنم؟ Should Tom phone, can you tell him I’ll phone him back later

میتونیم از عبارات I should …/I shouldn’t برای نصیحت کردن بقیه استفاده کنیم:

آیا باید برم الان؟ نه، یکم دیگه باید صبر کنیShould I go now?
No, you should wait a bit longer.

در این جمله، عبارت I should wait به معنای I would wait if I were you یا I advise you to wait هست. دو مثال دیگر:

امروز صبح خیلی سرده. باید کت بپوشی وقتی میری بیرون. It’s very cold this morning. I should wear a coat when you go out.
نباید تا دیر وقت بیدار بمونی. فردا خسته خواهی بود. I shouldn’t stay up too late. You’ll be tired tomorrow.

امیدوارم مقاله آشنایی با فعل should – بخش دوم برای شما عزیزان مفید واقع شود

برای یادگیری مطالب دیگر در بخش گرامر صفحه‌ی آموزش گرامر مراجعه کنید.